...

Bulletin nr : B047 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0533 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
Sub-departement Justitie en Regie der Gebouwen
Titel De aanwezigheid van voormalige gevangenen van Guantanamo.
Datum indiening03/09/2015
Taal N
Publicatie vraag     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Status vraagVraag verzonden naar departement
Termijndatum24/05/2019

 
Vraag

In Guantanamo werden zoals bekend door de Verenigde Staten onder andere islamitische strijders gevangen gehouden die buitengewoon gevaarlijk waren. Een aantal van deze gevangenen die inmiddels zijn vrijgekomen, is in België beland. 1. Hoeveel voormalige Guantanamo-gevangenen verblijven er in dit land? 2. Welke nationaliteit hebben zij en welke is desgevallend hun oorspronkelijke nationaliteit? 3. Indien zij onder de bepalingen van artikel 23 van de nationaliteitswet van 28 juni 1984 vallen, werden dan stappen ondernomen om hen de Belgische nationaliteit te ontnemen op grond van ernstige tekortkomingen aan de verplichtingen die zij hebben als Belgisch burger? Wat was het resultaat daarvan? 4. Worden deze ex-gevangenen (nog steeds) allemaal door de veiligheidsdiensten in de gaten gehouden? Graag de nodige precisering. 5. Hebben de veiligheidsdiensten, sinds de aanwezigheid van deze ex-gevangenen in België, voor één of meerdere van hen reeds verbanden of contacten kunnen vaststellen met islamitische extremistische milieus in dit land? Graag de nodige precisering. 6. Hebben één of meerdere van deze ex-gevangenen strafbare feiten begaan sinds ze in dit land verblijven? Zo ja, welke? Welke gevolgen werden daar in dat geval aan gegeven?

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | GEDETINEERDE | TERRORISME | EXTREMISME | BEVEILIGING EN BEWAKING