...

Bulletin nr : B045 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0305 - Zittingsperiode : 54


Auteur Olivier Chastel, MR
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Situatie in Belarus.-
Datum indiening02/09/2015
Taal F
Publicatie vraag     B045
Publicatiedatum 05/10/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum02/10/2015

 
Vraag

Belarus of Wit-Rusland wordt vaak beschouwd als de 'laatste dictatuur' in Europa. De autoritaire president Aleksandr Loekasjenko is er al meer dan twintig jaar aan de macht. De internationale organisaties stellen regelmatig de schendingen van de vrijheden en de mensenrechten door het Wit-Russische regime aan de kaak. 1. Hoe evolueren onze bilaterale betrekkingen met Belarus? 2. De Verenigde Staten hebben in 2011 sancties ingesteld tegen Belarus, net als de Europese Unie. Sinds een paar jaar is er evenwel sprake van een zekere dooi, meer bepaald op het stuk van economische investeringen, tussen Belarus en de VS. Hoe evolueren de betrekkingen met de Europese Unie wat betreft de sancties, het handelsverkeer en natuurlijk het Oostelijk Partnerschap, waarvan Belarus sinds 2009 lid is? 3. Welke balans maakt u op van het optreden van Wit-Rusland in de crisis in Oekraïne en van de rol die het land speelt in de tenuitvoerlegging van de akkoorden van Minsk?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Onze bilaterale betrekkingen met Wit-Rusland zijn goed maar beperkt in omvang. Onze ambassadeur in Moskou is er geaccrediteerd en België heeft er een ereconsul. In 2014 bedroeg onze export naar dat land 206 miljoen euro, terwijl onze import 171 miljoen euro bereikte. De eerste bilaterale politieke consultaties (op ambtelijk niveau) in vijf jaar tussen België en Wit-Rusland vonden op 19 maart 2015 in Minsk plaats. Dit overleg kwam tot stand in de context van een hernieuwde westerse belangstelling, wat vooral te danken was aan de evenwichtige positie van Wit-Rusland met betrekking tot het conflict in Oekraïne. Dat liet ook toe om een openhartige en uitvoerige gedachtewisseling over de mensenrechtenkwestie te hebben. De politieke banden met de Europese Unie zijn onlangs verbeterd zonder dat dat evenwel geleid heeft tot grote vooruitgang op operationele vlak. Op economisch vlak lijdt de handel onder de recessie die het hele gebied teistert. De sancties uitgevaardigd in 2011 na de laatste presidentsverkiezingen blijven van kracht. Het Oostelijk Partnerschap heeft bijgedragen tot enige vooruitgang in de betrekkingen met Wit-Rusland, met onder meer in 2014 de lancering van onderhandelingen over een visumversoepelingsovereenkomst en een terugnameovereenkomst en de ontwikkeling van samenwerking op het vlak van grensbeheer. Op 22 augustus (2015) heeft de president van Wit-Rusland zes politieke gevangenen vrijgelaten. Ik verheugde mij in een officiële persbericht over de vrijlating van de zes gedetineerden, waaronder die van de voormalige presidentskandidaat Statkevich Mykalai. Ik heb mijn hoop uitgedrukt dat deze veelbelovende trend zich zal voortzetten en dus zal resulteren in een significante verbetering van de betrekkingen tussen de EU en Wit-Rusland. Ik stel vast dat de komende presidentsverkiezingen in Wit-Rusland op 11 oktober (2015) zullen worden gehouden en ik hoop dat deze verkiezingen een vooruitgang voor de democratie zullen betekenen. België zal aan de waarneming van de verkiezingen door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) deelnemen. Tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van de Raad Buitenlandse Zaken van de EU (Gymnich) stelde ik dat het belangrijk is om deze vooruitgang te erkennen en dat ik hoop dat die zal leiden tot betere relaties met de Europese Unie, maar dat het voorbarig zou zijn om vlak voor de presidentsverkiezingen de sancties gewoon op te heffen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenBUITENLANDS BELEID | BELARUS