...

Bulletin nr : B039 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0259 - Zittingsperiode : 54


Auteur Elio Di Rupo, PS
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel E-accessibility van de websites van de federale administraties.-
Datum indiening14/07/2015
Taal F
Publicatie vraag     B039
Publicatiedatum 24/08/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum17/08/2015

 
Vraag

Volgens het World Wide Web Consortium houdt de e-accessibility van het internet in dat personen met een handicap het kunnen gebruiken: ze kunnen het internet bevatten en begrijpen, online gaan, over het internet surfen en ermee interageren, en het mee vormgeven. De toegankelijkheid van het internet is ook goed voor andere bevolkingsgroepen, zoals bejaarden met verminderde capaciteiten als gevolg van het ouder worden. In onze moderne samenleving zijn laagdrempelige overheidsdiensten die voor iedereen toegankelijk zijn, onder meer via het internet, een conditio sine qua non voor een rechtvaardige en efficiënte overheid. In Frankrijk heeft de staatssecretaris voor personen met een handicap onlangs een nieuw vademecum uitgevaardigd met criteria waaraan de websites van de Franse overheid moeten voldoen, zodat elke burger, ongeacht zijn handicap, toegang heeft tot de door de administratie aangereikte informatie en formaliteiten. In België is er AnySurfer, dat advies geeft voor een toegankelijker internet en het AnySurfer kwaliteitslabel uitreikt aan websites die aan een reeks criteria beantwoorden en toegankelijk zijn voor iedereen. 1. Zijn de websites van uw departement toegankelijk voor personen met een handicap? 2. a) Zo niet, zal u dat verhelpen? b) Wanneer zal u dat doen? 3. Staat er iets een aanpassing van de websites in de weg?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

1. Een Any Surfer-audit werd midden 2011 uitgevoerd voor http://diplomatie.belgium.be. Sindsdien zijn een groot aantal verbeteringen aangebracht en wordt waar mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen in dit rapport. De FOD BuZa is hiervoor grotendeels afhankelijk van de technische mogelijkheden binnen het WCMS-platform, dat ter beschikking wordt gesteld door FedICT. Het volledig voldoen aan de AnySurfer-normen is niet haalbaar met de huidige middelen. 2. De websites van Buitenlandse Zaken zullen in de loop van 2015 en 2016 overgeplaatst worden naar Drupal en dan zal er opnieuw een Any Surfer-audit uitgevoerd worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | TOEGANG TOT DE INFORMATIE | OVERHEID | FACILITEITEN VOOR GEHANDICAPTEN | ELEKTRONISCHE OVERHEID | INTERNETSITE