...

Bulletin nr : B038 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0240 - Zittingsperiode : 54


Auteur Filip Dewinter, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Oekraïne.
Datum indiening06/07/2015
Taal N
Publicatie vraag     B038
Publicatiedatum 17/08/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum10/08/2015

 
Vraag

Ere-Vlaams volksvertegenwoordiger, oud-senator en voormalig voorzitter van de commissie Buitenlands Beleid in het Vlaams Parlement Frank Creyelman mocht op woensdag 23 juni 2015 Oekraïne niet binnen. De heer Creyelman reisde die woensdagmorgen via Warschau naar de Oekraïense stad Odessa om er met leden van het regionale Parlement, voornamelijk van de vaderlandpartij van Joelia Timosjenko, rechters en advocaten te praten over de toestand van de democratie en de mensenrechten. Hij zou er samen met de parlementsleden een poging doen om de bekende journalist en blogger Artem Buzila in de gevangenis te ontmoeten. De heer Artem Buzila wordt al sinds oktober vastgehouden omwille van zijn politieke standpunten. Volgens zijn advocaat wordt hij ook gemarteld. Artem Buzila, een jongeman van 25, is vooral bekend omwille van zijn antiregeringsstandpunten en zijn scherpe kritiek op de oorlog in de Donbassregio. Hij beschuldigt er de regering van om extremisten uit allerlei landen de hand boven het hoofd te houden en niet naar een oplossing voor het conflict te streven. Daarvoor wordt hij door de regering aanzien als een "terrorist" en wordt een proces voorbereid wegens "een poging tot het omverwerpen van de regering". Hij is het bekendste gezicht geworden van een twaalftal opgepakte activisten en journalisten. 1. Bent u door de Oekraïense regering op de hoogte gesteld van het feit dat oud-senator Frank Creylman de toegang tot het land geweigerd werd? 2. Werd door de Oekraïense regering een reden voor de weigering opgegeven? 3. Zal u protest aantekenen bij de regering van Oekraïne tegen de gang van zaken? 4. Bent u op de hoogte van de situatie van de opgesloten journalist Artem Buzila? 5. Meent u dat de mensenrechten van de betrokkene geschonden worden?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Ik werd door de Oekraïense autoriteiten niet op de hoogte gesteld van het feit dat aan de heer Creyelman de toegang tot het grondgebied van Oekraïne geweigerd werd. Ik heb aan onze ambassade in Kiev gevraagd om deze vraag aan de Oekraïense autoriteiten te stellen. Zij hebben deze weigering bevestigd, zonder ze evenwel te motiveren. Volgens een Oekraïens persartikel heeft het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om de heer Creyelman persona non grata te verklaren na zijn deelname op 2 november 2014 aan een zogenaamde waarneming van de pseudoverkiezingen in Oost-Oekraïne. Fabrice Beaur, nationaal secretaris van de "Parti communautaire national-européen" wordt volgens dit artikel ook door deze maatregel getroffen. Ik heb eveneens gelezen dat de heer Creyelman ook in maart 2014 aan een soortgelijke oefening bij het pseudoreferendum in de Krim deelgenomen heeft. Hij werd door andere parlementariërs van het Vlaams Belang vergezeld, de heren Jan Penris en Christian Verougstraete. Wij zullen niet bij de Oekraïense autoriteiten protesteren. De betrokkenen probeerden kennelijk illegale processen te legitimeren die niet alleen de territoriale integriteit van Oekraïne, maar ook de Europese veiligheid in gevaar brengen. Ik herinner u eraan dat zowel het pseudoreferendum in de Krim als de pseudoverkiezingen in het oosten van Oekraïne in strijd zijn met de wet van Oekraïne en in zeer korte tijd, onder volkomen ondoorzichtige omstandigheden en in een context van buitenlandse bezetting, werden gehouden. Als dusdanig zijn zij niet geldig. De Europese Unie heeft terecht geweigerd om ze te erkennen. Alleen een wettelijk, democratisch en transparant proces kan tot een erkende onafhankelijkheid leiden. Ten aanzien van de heer Artem Buzil? geloven Oekraïense organisaties actief in de verdediging van de rechten van de media en journalisten niet dat hij voor zijn journalistieke activiteiten gearresteerd werd, maar eerder voor zijn deelname aan de "Volksraad van Bessarabië", die ervan wordt verdacht gedreven te zijn door dezelfde dienst die de acties in de Donbassregio georganiseerd heeft. Deze legitieme en geloofwaardige organisaties zijn dus niet van mening dat de arrestatie van de heer Buzil? een schending van de persvrijheid vormt. Ik kan dus niet bevestigen dat zijn rechten geschonden werden. Niettegenstaande deze elementen blijf ik bezorgd over de incidenten waarvan verschillende journalisten (ook pro-Russische mediavertegenwoordigers) in Oekraïne het slachtoffer werden. Hoewel sommige journalistieke activiteiten op propaganda neerkomen, en soms zelfs leugenachtige propaganda, moet de eerbiediging van de rechten en vrijheden altijd voorrang krijgen. Censuur en onderdrukking bieden geen oplossing.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenRECHTEN VAN DE MENS | BUITENLANDS BELEID | GEDETINEERDE | OEKRAINE