...

Bulletin nr : B031 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0169 - Zittingsperiode : 54


Auteur GwenaŽlle Grovonius, PS
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Situatie in de voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ.
Datum indiening20/05/2015
Taal F
Publicatie vraag     B031
Publicatiedatum 29/06/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum22/06/2015

 
Vraag

In een aantal persberichten van de voorbije dagen werd er aandacht besteed aan de situatie in MacedoniŽ, die naar mijn oordeel alarmerend te noemen valt. Tijdens het weekend van 9 mei 2015 is het volgens de pers in Kumanovo tot hevige gevechten gekomen tussen de politie en een gewapende, vermoedelijk Albanese groepering. Er zouden dertig personen in verdenking gesteld zijn wegens terrorisme: achttien Kosovaren, elf Macedonische staatsburgers die in Kosovo wonen en een burger uit AlbaniŽ of Duitsland. De voornoemde gevechten - de ergste in het land in veertien jaar tijd - hebben aan 22 mensen het leven gekost en zorgen voor ongerustheid bij NAVO en EU. Deze gebeurtenissen doen inderdaad vrezen voor een herhaling van het conflict van 2001. 1. Welke informatie hebt u ontvangen over de situatie ter plaatse; zijn de spanningen inmiddels afgenomen? 2. Er is sprake van een ernstige politieke crisis waarbij de belangrijkste Slavische partijen tegenover elkaar staan. Kunt u een stand van zaken geven over de politieke situatie en het politieke krachtenspel toelichten? 3. Bestaat er een reŽel risico dat de gespannen situatie ontaardt in een conflict zoals in 2001? 4. Zo ja, hoe kan de Belgische en/of Europese diplomatie bijdragen aan het voorkomen van een escalatie?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

De incidenten die zich in het weekend van 9 mei (2015) in Kumanovo hebben voorgedaan waren inderdaad heel ernstig en hebben een zware menselijke en materiŽle tol geŽist, meer bepaald bij de politie. In het condoleancebericht aan mijn Macedonische ambtgenoot heb ik het belang benadrukt van stabiliteit in het land en van een objectief en open onderzoek dat volledige opheldering moet verschaffen. Het incident heeft niet tot meer interetnische spanningen geleid, wat bij het conflict in 2001 wel het geval was. Heel wat actoren, zowel op nationaal als op regionaal niveau en vanuit de bevolking zijn onmiddellijk in de bres gesprongen om de gemoederen te bedaren en te voorkomen dat een neerwaartse spiraal ontstaat. Dankzij dit snelle optreden is het in een aantal gevallen zelfs tot een toenadering tussen de verschillende gemeenschappen gekomen. In dit verband wil ik ook wijzen op de bemiddelende rol van een aantal organisaties en internationale vertegenwoordigers en van de Europese Unie. Zonder deze bemiddeling zouden de gevolgen van dit incident veel zwaarder zijn geweest. Het land is trouwens door een zware politieke crisis gegaan. Een ingrijpende herschikking van de regering (ontslag van de ministers van Binnenlandse Zaken en Transport) en het ontslag van het hoofd van de inlichtingendienst heeft niet kunnen verhinderen dat de belangrijke oppositiepartij, de SDSM, onder andere het parlement bleef boycotten. Wat de Belgische diplomatie betreft, heb ik met name tijdens mijn werkbezoek aan Skopje in april (2015) de Macedonische parlementsleden opgeroepen om de nodige verantwoordelijkheid aan de dag te leggen om een einde te maken aan de politieke crisis. Ook de Europese diplomatie heeft zich niet onbetuigd gelaten in het zoeken naar een uitweg uit deze crisis. Zo heeft een aantal Europese actoren waaronder commissaris Hahn en drie Europese parlementsleden het pad helpen effenen voor de ondertekening op 2 juni 2015 van een akkoord tussen de vier belangrijkste politieke partijen. Op 15 juli werden in een tweede akkoord de uitvoeringsbepalingen vastgelegd, zoals de instelling van een overgangsperiode vůůr de parlementsverkiezingen in april 2016. Het is nu zaak prioriteit te geven aan de daadwerkelijke uitvoering van deze akkoorden, overeenkomstig de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 23 juni 2015, die er bij alle partijen op aandringt hun toezeggingen van 2 juni 2015 na te komen en alle aanbevelingen van de Commissie uit te voeren.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenMACEDONI | BUITENLANDS BELEID | GEWELD