...

Bulletin nr : B031 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0165 - Zittingsperiode : 54


Auteur Philippe Blanchart, PS
Departement Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Culturele Instellingen
Sub-departement Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Titel Werking van B-Fast.
Datum indiening18/05/2015
Taal F
Publicatie vraag     B031
Publicatiedatum 29/06/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum22/06/2015

 
Vraag

Een aantal Belgische spoedartsen heeft in het kader van de B-FAST-missie in Nepal openlijk uitgehaald naar de FOD Volksgezondheid. Volgens hen wordt de goede werking van alles wat met B-FAST samenhangt door een ambtenaar bij de FOD Volksgezondheid ondermijnd. Niet enkel de recente missie in Nepal wordt op de korrel genomen, maar ook de missie in Iran in 2003 en in HaÔti in 2010. Er worden vraagtekens geplaatst bij de bekwaamheid van de ambtenaar in kwestie en de algemene werking van B-FAST. Volgens de spoedartsen zou B-FAST efficiŽnter kunnen opereren onder leiding van Defensie. Los van die aantijgingen zou het, in het licht van de recente gebeurtenissen, verstandig zijn om de werking van B-FAST tegen het licht te houden. Toen het B-FAST-team vijf dagen na de aardbeving in Kathmandu aankwam, waren er immers al 53 internationale opsporings- en reddingsteams (USAR-teams) ter plaatse, waaronder 14 uit andere EU-landen, zonder dat er sprake was van enige coŲrdinatie of het minste overleg. Ons team kwam in ieder geval te laat om naar overlevenden te zoeken. 1. Wat is uw kijk op de zaak? 2. Hoe staat u tegenover het idee om B-FAST naar Defensie over te hevelen? 3. Zal er een globale evaluatie gemaakt worden van de interventies van B-FAST? 4. Om noodhulp te kunnen bieden, moet men snel in actie komen. BelgiŽ deed dat niet snel genoeg voor Nepal. Hoe kan men de reactiesnelheid verhogen? Hoe kan men de werking van B-FAST verbeteren? 5. U werd door de regering gemachtigd om daar werk van te maken. Wat is uw plan van aanpak? Welk tijdschema heeft u voor ogen? Zullen er bijkomende financiŽle middelen worden uitgetrokken? 6. Moet het systeem voor internationale hulpverlening niet worden herzien? Leidt de toename van het aantal actoren niet tot een grotere complementariteit van de acties, maar ook tot organisatorische problemen op internationaal niveau? 7. Is de coŲrdinatie van de VN efficiŽnt genoeg?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B047
Publicatiedatum 19/10/2015, 20152016
Antwoord

Tijdens de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen van 11 mei 2015 heb ik een zo volledig mogelijk chronologisch overzicht gegeven over de B-FAST-interventie in Nepal. Graag verwijs ik hiervoor het geachte lid naar desbetreffende verslag. (Integraal Verslag, Kamer, 2014-2015, CRIV 54 COM 166) Vervolgens heeft de Ministerraad mij op 15 mei 2015, in mijn hoedanigheid als voorzitter van B-FAST, de opdracht gegeven een evaluatie te maken van de werking van B-FAST. De resultaten van deze audit zullen tegen het einde van dit jaar aan de regering worden voorgelegd. Ik kan enkel maar hopen dat de aanbevelingen die hieruit zullen voortvloeien, een uitgebreid antwoord mogelijk zullen maken op de door u aangehaalde vragen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBUITENLANDS BELEID
Eurovoc-descriptorenNOODHULP | NEPAL | BUITENLANDS BELEID | INTERNATIONALE HULP