...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0056 - Zittingsperiode : 54


Auteur Olivier Chastel, MR
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Gezinshereniging. - Visa.
Datum indiening12/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Immigratie in België betreft vooral vervolgmigranten die naar hier komen in het kader van de gezinshereniging (artikel 10, § 1, 4° e.v., van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen). Sinds 22 september 2011 is de nieuwe wet betreffende de gezinshereniging van kracht. Er werd een aantal criteria ingevoerd met betrekking tot onder meer toereikende bestaansmiddelen, een ziektekostenverzekering en behoorlijke huisvesting. 1. Kunt u meedelen hoeveel visa voor gezinshereniging er in 2011, 2012, 2013 en 2014 werden afgeleverd? 2. Kunt u de cijfers zo mogelijk opsplitsen naargelang het gaat om visa die werden uitgereikt op grond van artikel 10 dan wel op grond van artikel 40 van de wet van 15 december 1980?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

Hieronder vindt u het aantal nationale visa lang verblijf (visum D) afgeleverd in het kader van de gezinshereniging voor de jaren 2011 tot 2014, evenals de wettelijke basis waarop deze beslissingen werden gebaseerd (artikel van de wet van 15 december 1980).

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenFAMILIEMIGRATIE | MIGRATIEBELEID | TOELATING VAN VREEMDELINGEN