...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0050 - Zittingsperiode : 54


Auteur Wouter De Vriendt, Ecolo-Groen
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Regularisatie aanvragen - Nieuwe regularisatiecriteria.
Datum indiening09/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Algemeen omtrent de regularisatie aanvragen ex artikel 9bis en artikel 9ter van de Vreemdelingenwet van 15 december 1980, enkele vragen. 1. Zouden er nieuwe regularisatiecriteria komen (zowel voor humanitaire als medische regularisatieaanvragen)? 2. Hoe zullen de criteria toegepast worden (als men voldoet aan de criteria, is men dan effectief gerechtigd op de regularisatie of blijft het een en ander vrij discretionair?)? 3. Worden de onontvankelijkheidsvereisten van "identiteit" (enkel aan de hand van een geldig paspoort) en "buitengewone omstandigheden" (waardoor men de aanvraag in principe in het - gevaarlijke en corrupte - land van herkomst zou moeten doen, zelfs voor jonge, arme en geďntegreerde gezinnen met schoolgaande kinderen...) niet al te streng en discretionair toegepast? 4. Is er nog een "algemene regularisatie" in het vooruitzicht (zoals de "economische regularisatie"-aanvragen dewelke indertijd konden plaatsvinden tussen 15 september 2009 en 15 december 2009)? 5. Zijn de mensenrechtenrapporten en andere rapporten dewelke de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) omtrent de verschillende landen (inzonderheid voor Armenië) bezit, nog voldoende actueel?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1 en 2. De Vreemdelingenwet voorziet nergens regularisatie van vreemdelingen per categorieën. Het regeerakkoord zegt expliciet dat geen collectieve regularisaties worden voorzien en bevestigt de huidige situatie in die zin, dat de procedures artikel 9bis en artikel 9ter uitzonderingsprocedures zijn en dat deze aanvragen op individuele basis worden beoordeeld. De regularisatie blijft dus een uitzondering en geen recht. 3. De ontvankelijkheidsvereisten voor beide procedures 9bis en 9ter worden door de wettelijke en reglementaire teksten bepaald. Voor de procedure 9ter is het trouwens mogelijk om zijn identiteit te bewijzen met andere middelen dan identiteitsdocumenten. Enkel bij de beoordeling van buitengewone omstandigheden hoort tevens discretionaire beoordeling, voor de evidente reden dat een exhaustieve lijst van buitengewone omstandigheden of een schaal betreffende hun gradatie ondenkbaar is. Ze worden steeds geval per geval beoordeeld. 4. Het regeerakkoord is op dit vlak zeer duidelijk: er komt geen collectieve regularisatie. 5. De informatiebronnen die worden geraadpleegd bij de behandeling van humanitaire aanvragen om machtiging tot verblijf worden permanent en in de mate van de beschikbare middelen aan hun actualiteit getoetst.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | TOELATING VAN VREEMDELINGEN