...

Bulletin nr : B011 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0044 - Zittingsperiode : 54


Auteur Denis Ducarme, MR
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Proefproject 'Gaudi'.
Datum indiening07/01/2015
Taal F
Publicatie vraag     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/02/2015

 
Vraag

In acht Belgische steden loopt er van medio december tot medio januari een proefproject getiteld 'Gaudi' dat tot doel heeft criminelen, meer bepaald gauwdieven, die hier illegaal verblijven versneld het land uit te zetten. Het project werd gelanceerd in Antwerpen, Gent, Leuven, Brussel-Stad, Sint-Jans-Molenbeek, Luik, Charleroi en Eigenbrakel. 1. a) Welke lering kunt u reeds uit dat project trekken en welke balans kunt u ervan opmaken? b) Hoeveel mensen werden er aangehouden en het land uitgezet? c) Welk profiel hebben de aangehouden personen? 2. Welke balans maakt u op van de samenwerking met de acht betrokken steden en gemeenten en de politie? 3. a) Zult u dat proefproject verlengen? b) Zo ja, zult u het tot het volledige grondgebied uitbreiden? 4. Zult u soortgelijke proefprojecten op poten zetten voor daders van andere misdrijven waaronder de handel in verdovende middelen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B012
Publicatiedatum 16/02/2015, 20142015
Antwoord

1. a) en b) Van 11 december 2014 tot 18 januari 2015 ontving De Dienst Vreemdelingezaken (DVZ) administratieve verslagen voor 287 intercepties met een proces-verbaal voor diefstal en 255 voor andere inbreuken tegen de openbare orde. Voor het geheel van inbreuken tegen de openbare orde gaat het over 542 intercepties. Voor wat betreft de cijfers specifiek voor diefstallen: Voor wat betreft de cijfers specifiek voor het totaal aan inbreuken tegen de openbare orde: In vergelijking met dezelfde referentieperiode 2013-2014 werden er 1/3 meer intercepties verricht van 402 naar 542. In vergelijking met dezelfde referentieperiode 2013-2014 werden er meer dan driemaal meer vasthoudingen verricht van 39 naar 131. In verhouding hield voor de referentieperiode 2013-2014, 10 % vast van de geďntercepteerde illegale delinquenten. Voor de referentieperiode 2014-2015 is dit 25 %. Er zijn verder in het totaal 18 personen naar gevangenis overgebracht waarvoor een bevel tot gevangenneming openstond en 37 personen werden voorgeleid voor het parket. Aan diegene die werden vastgehouden in de gesloten centra werd een inreisverbod van 2-8 jaar opgelegd Ondertussen werden er al 70 personen effectief gerepatrieerd naar hun land van herkomst. Verder kregen er 247 een bevel om het grondgebied te verlaten; - 78 waren in verblijfsprocedure; - 28 minderjarigen; - 2 uitzonderingen (hospitalisatie en beslissing na 24 uur). Voor diegenen die niet werden opgesloten in de centra werd waar mogelijk de procedure pre-identificatie opgestart. Indien de identificatie rond is zullen betrokkenen nationaal geseind worden en actief worden opgespoord door de DVZ om alsnog een terugkeer te organiseren. Voorlopig werden er 157 in de procedure pre-identificatie ondergebracht. De eerste werden reeds geďdentificeerd en reeds opgesloten in de gesloten centra. In het totaal is er voorlopig een actieve opvolging door de DVZ van 2/3 gevallen. c) De lokale en federale politie bezit ook informatie over eventuele profielen dit zal u echter moeten bevragen via de bevoegde FOD. Vanuit DVZ kunnen wij wel het volgende meegeven. Wat betreft de top drie nationaliteiten betreffende de diefstallen: - Algerije (79); - Marokko (52) ; - Roemenië (31). Wat betreft de top drie nationaliteiten betreffende alle inbreuken op de openbare orde: - Marokko (120); - Algerije (112) ; - Roemenië (40). Naast diefstallen zijn de meest voorkomende inbreuken drugs (verkoop en bezit); slagen en verwondingen; valsheid in geschriften. Naar recidive toe is het aantal in de totalen eerder beperkt: 21 personen werden reeds meermaals aangetroffen: - 2 keer: 18 personen; - 3 keer: 2 personen; - 4 keer: 1 persoon. 2. In de pers werd bij regelmaat door sommige burgemeesters gecommuniceerd dat ze niet op de hoogte waren van het project 'Gaudi'. Bij navraag bleek duidelijk dat de betreffende burgemeesters ingelicht werden door hun politiediensten van de lopende actie. Dit bleek ook uit feedback die ik mocht ontvangen vanuit de politie en de administratie. Bovendien werden ook alle burgemeesters uitvoerig geďnformeerd via een omzendbrief die via Binnenlandse Zaken werd verzonden. 3 en 4. De actie 'Gaudi' betrof een proefproject. Deze actie zal nu worden geëvalueerd vooraleer een beslissing hierover genomen wordt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenUITWIJZING | ILLEGALE MIGRATIE | MIGRATIEBELEID | CRIMINALITEIT | ARRESTATIE