...

Bulletin nr : B011 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0121 - Zittingsperiode : 54


Auteur Denis Ducarme, MR
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Belgische vrachtwagens die een gevaar op de weg vormen.
Datum indiening07/01/2015
Taal F
Publicatie vraag     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/02/2015

 
Vraag

Op 23 december 2014 werd er in de pers gewag gemaakt van een studie van de FOD Mobiliteit en Vervoer waaruit zou blijken dat een vrachtwagen op zeven uit het verkeer zou moeten worden gehaald. Vorig jaar onderwierp de FOD Mobiliteit en Vervoer 9.500 ad random geselecteerde vrachtwagens aan een grondige technische controle. Daaruit bleek onder meer dat 14 procent van de vrachtwagens gevaarlijke gebreken vertoonde, zoals defecte remmen, versleten banden en kapotte koplampen en richtingaanwijzers. Een op de drie gecontroleerde chauffeur was Belg. 1. Uit de studie van de FOD Mobiliteit en Vervoer mag kennelijk geconcludeerd worden dat Belgische vrachtwagens een gevaar op de weg vormen, al betreurt de Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs (Febetra) de voorgestelde cijfers. De Federatie heeft opnieuw gepleit voor de oprichting van een 'instituut voor accidentologie' om de precieze oorzaken van ongevallen te analyseren. a) Zal u die piste bestuderen? b) Zo ja, hoe? 2. a) Zal u de rijopleiding van vrachtwagenbestuurders herzien of nieuwe regels met betrekking tot het onderhoud van de vrachtwagens invoeren? b) Zo ja, welke? c) Worden er nog andere maatregelen overwogen om onze wegen veiliger te maken, gelet op het feit dat België een zeer belangrijk verkeersknooppunt is? 3. De rijbewijzen worden op Europees niveau gereglementeerd. Worden er ook op het Europese niveau maatregelen overwogen om die opleidingen te harmoniseren in strengere zin? Ik denk met name aan de opleidingen van de Oost-Europese bestuurders.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B013
Publicatiedatum 23/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Vooreerst wens ik toch de door u geciteerde cijfers even te kaderen. Zonder de problematiek te willen minimaliseren wil ik erop wijzen dat de door de FOD Mobiliteit en Vervoer doorgevoerde technische controles langs de weg op een geselecteerde wijze gebeuren. Daarbij haalt de wegcontroleur vooral de voertuigen in een zichtbare slechte staat voor nader onderzoek van de weg. Daarom kan men om op basis van deze cijfers alleen maar beperkte conclusies trekken ten aanzien van de toestand van het hele op Belgische wegen gebruikte wagenpark. a) Er blijkt ongetwijfeld behoefte aan meer diepteonderzoek betreffende de factoren die aan de basis liggen van zware ongevallen, zowel op het vlak van het gedrag als op het vlak van het voertuig en de infrastructuur. b) Een wettelijk kader wordt voorbereid om de nog bestaande hinderpalen en bezwaren weg te werken, zowel op het juridische vlak (geheim van het onderzoek, beroepsgeheim, privacy, enzovoort) als op het vlak van de samenwerkingsverbanden tussen de onderzoekers enerzijds en politie en justitie anderzijds. 2. a) en b) Sinds 1 juli 2014 zijn de rijopleiding van bestuurders en de technische controle van de voertuigen gewestelijke bevoegdheden. Op federaal vlak zijn de belangrijkste aandachtspunten: de controle op de rij- en rusttijden en op alcohol en drugs achter het stuur, het gebruik van de gsm en andere aandachtafleidende apparatuur in het voertuig, het niet-respecteren van de veiligheidsafstanden en de dode hoek ten aanzien van fietsers. 3. Nu bevat de Europese Richtlijn geen bepaling betreffende de voorafgaande opleiding om het rijbewijs te verkrijgen zodat het elk lidstaat vrij staat om types van opleidingen op te richten die hem het meest geschikt lijken. Er bestaat echter een harmonisatie houdende de minimumvoorwaarden aan welke een kandidaat-bestuurder ten minste moet voldoen op het examen en welk type voertuig hij daarbij moet gebruiken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenONDERHOUD | VERVOERBELEID | VERKEERSCONTROLE | VERKEERSVEILIGHEID | WEGVERVOER | BEDRIJFSVOERTUIG