...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0112 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Kosten van Defensie aangaande het koningshuis.
Datum indiening07/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/02/2015

 
Vraag

1. Kan u voor de jaren 2013 en 2014 een volledig overzicht geven van alle kosten die op de begroting van Defensie ten behoeve van de leden van het koningshuis werden gemaakt en dit op jaarbasis? 2. Graag tevens een gedetailleerde opsplitsing per kost of opdracht en voor welke leden van het koningshuis zij werden gemaakt.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

Wat betreft de kosten voor het personeel ter beschikking gesteld van de Koning en de andere leden van de Koninklijke Familie verwijs ik het geachte lid naar het antwoord geleverd op de parlementaire vraag nr. 110 van 7 januari 2015. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 11) Wat betreft de kosten voor het jacht ALPA verwijs ik het geachte lid naar het antwoord geleverd op de parlementaire vraag nr. 111 van 7 januari 2015. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 11) Voor wat betreft de verplaatsingskosten met militaire vliegtuigen van de Koninklijke Familie verwijs ik het geachte lid naar het antwoord geleverd op de parlementaire vraag nr. 109 van 7 januari 2015. (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 11)

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | STAATSHOOFD
Vrije trefwoordenKOSTEN