...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0110 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Kosten van Defensie aangaande personeel ter beschikking gesteld van de leden van het koningshuis.
Datum indiening07/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/02/2015

 
Vraag

1. Kan u voor de jaren 2013 en 2014, op jaarbasis, een volledig overzicht geven van het personeel van Defensie dat ter beschikking stond van leden van het koningshuis? 2. Graag daarbij de volgende preciseringen: a) Om welk personeel gaat het precies (functie, taken, enzovoort) en tot welke taalrol behoren zij? b) Wat was de kostprijs per personeelslid en wat is de totale kostprijs? c) In hoeverre vallen deze ten laste van de begroting van Defensie dan wel van de Civiele Lijst?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1 et 2. a) De gevraagde gegevens bevinden zich in de tabellen 1 en 2 in bijlage aan dit antwoord. Het is de situatie op 1 januari van het betrokken jaar. b) In 2013 bedroeg de globale jaarlijkse kost 2.073.398,67 euro en in 2014  2.249.328,29 euro. c) In 2013, maakten alle kosten deel uit van het budget Defensie. In uitvoering van de wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en vergoedingen toegekend aan de leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie en de aanvullende richtlijnen van de minister van Begroting ter zake, worden sinds 2014, de kosten aangaande personeel ter beschikking gesteld van de leden van het Koningshuis, aangerekend in de Algemene Uitgavenbegroting onder de Sectie 01 "Dotaties en Activiteiten van de Koninklijke Familie", Afdeling 30, activiteit 63 11.00.03. Bijlage aan het antwoord op de parlementaire vraag nr. 110 van 7 januari 2015 Tabel 1: Situatie op datum van 1 januari 2013 Tabel 2: Situatie op datum van 1 januari 2014

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | STAATSHOOFD | MILITAIR PERSONEEL
Vrije trefwoordenKOSTEN