...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0109 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
Sub-departement Landsverdediging en Ambtenarenzaken
Titel Het gebruik van legervliegtuigen door het Koningshuis.
Datum indiening07/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/02/2015

 
Vraag

Kan u voor de jaren 2013 en 2014, op jaarbasis, een volledig overzicht geven van het gebruik van legervliegtuigen door leden van het Koningshuis? Graag daarbij per vlucht de volgende preciseringen: - data van de vluchten; - wat de bestemming was; - type vliegtuig; - voor welk(e) lid/ leden van het Hof de vlucht werd ingelegd; - hoeveel personeelsleden van Defensie daarvoor werden ingezet; - of het om privéreizen dan wel officiële reizen ging; - totale kostprijs.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

Voor het antwoord op de geformuleerde vragen verwijs ik het geachte lid naar mijn antwoord gegeven op de schriftelijke parlementaire vraag nr. 106 van de heer volksvertegenwoordiger Hendrik Vuye van 23 december 2014 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 9, blz. 218).

 
Eurovoc-hoofddescriptorDEFENSIEBELEID
Eurovoc-descriptorenDEFENSIEBELEID | KRIJGSMACHT | MILITAIRE LUCHTVLOOT | VLIEGTUIG | REIS | STAATSHOOFD