...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0117 - Zittingsperiode : 54


Auteur Georges Gilkinet, Ecolo-Groen
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel Verbreking van een arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenstemming. - Gevolgen.
Datum indiening15/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/02/2015

 
Vraag

Dat een arbeidsovereenkomst door de betrokken partijen in onderlinge overeenstemming kan worden beŽindigd, is een algemeen aanvaard gegeven. Deze wijze van verbreking van de arbeidsovereenkomst heeft bepaalde arbeidsrechtelijke gevolgen waarover ik de minister van Werk ondervraagd heb (Vraag nr. 27 van 27 november 2014, Vragen en Antwoorden, Chambre, 2014-2015, nį 7, p. 83). Boven op de uitleg in zijn antwoord, zou ik graag nadere toelichting willen krijgen over de† fiscale behandeling van de vergoeding die de werkgever eventueel kan toekennen in het kader van een verbreking van een arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenstemming. Onder welk fiscaal stelsel valt de vergoeding die de werkgever kan verbinden aan een† dergelijke wijze van verbreking?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

De vergoedingen die een werknemer verkrijgt uit hoofde of naar aanleiding van het beŽindigen van een arbeidsovereenkomst maken op basis van de artikelen 23, ß 1, 4į, en 31, tweede lid, 3į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) belastbare bezoldigingen uit. Deze wettelijke bepalingen maken geen onderscheid tussen de verschillende wijzen waarop de arbeidsovereenkomst beŽindigd wordt. De vergoedingen, toegekend aan de werknemer ten gevolge van de beŽindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord, zijn dus belastbare bezoldigingen. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 171, 5į, a), WIB 92, zijn deze vergoedingen afzonderlijk belastbaar tegen de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad. Dit stelsel van afzonderlijke aanslag is evenwel enkel van toepassing wanneer het resultaat ervan voor de belastingplichtige voordeliger is dan het gewone aanslagstelsel, waarbij het progressieve tarief op het geheel van de belastbare inkomsten wordt toegepast.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenARBEIDSCONTRACT | FISCALITEIT | ONTSLAGPREMIE | ONTSLAG