...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0111 - Zittingsperiode : 54


Auteur Denis Ducarme, MR
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel Het Luxemburgse Centrum voor politie- en douanesamenwerking.
Datum indiening13/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Het Luxemburgse Centrum voor politie- en douanesamenwerking (Centre de coopťration policiŤre et douaniŤre - CCPD) ressorteert onder de algemene directie van de Luxemburgse politie. Het orgaan heeft als taak de ondersteuning, de politionele samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen twee of meerdere buurlanden te bevorderen en te faciliŽren. Met zijn vijftigtal agenten is het Luxemburgse CCPD het enige van de 39 Europese Centra voor politie- en douanesamenwerking dat de bevoegde overheden van vier landen (Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en BelgiŽ) verenigt. Al die landen behalve BelgiŽ hebben douaniers afgevaardigd. De akkoorden voorzien nochtans in de aanwezigheid van twee Belgische douaniers. BelgiŽ heeft het vierpartijenakkoord betreffende het Luxemburgse CCPD begin 2014 geratificeerd. De FOD FinanciŽn moet nu ambtenaren voor die dienst aanstellen. Gelet op het nationaal veiligheidsplan, het beleid inzake de migratiestromen, de georganiseerde fiscale fraude, de grensoverschrijdende criminaliteit, het terrorisme, enz. en vooral gezien de centrale ligging van Luxemburg in Europa en la Grande Rťgion, is een dienst zoals het Luxemburgse CCPD een onmisbare schakel voor de uitwisseling van operationele informatie en de ondersteuning van de ambtenaren in het veld. Het wachten is al meerdere jaren op Belgische douaniers, en dat is nefast voor de geloofwaardigheid van ons land op douanegebied. 1. Hoe staat het met dat dossier? 2. Zullen de twee Belgische douaniers weldra worden benoemd? 3. Zo niet, wat staat die benoemingen in de weg?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Op 24 oktober 2008 werd het akkoord tussen BelgiŽ, Duitsland, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de inwerkingstelling en de exploitatie van een gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking ('CCPD') in de gemeenschappelijke grensstreek ondertekend te Luxemburg. Deze overeenkomst voorziet de inzet van ťťn of meerdere douaneambtenaren die als opdracht hebben in samenwerking met de andere deelnemers opzoekingen van administratieve aard te verrichten ter ondersteuning van operationele activiteiten. De in het centrum tewerkgestelde ambtenaren vervullen echter geen operationele taak. Momenteel worden reeds twee ambtenaren van de Algemene Administratie douane en accijnzen ingezet in een gelijkaardig CCPD dat evenwel te Doornik gevestigd is. Tijdens de eerste werkingsjaren van het CCPD in het Groothertogdom Luxemburg kon beroep worden gedaan op een ambtenaar van de Algemene Administratie van douane en accijnzen die in de grensstreek woonachtig is en vrijwillig en zonder uitbetaling van premies voor buitenlandse opdracht deze taak invulde. De ambtenaar in kwestie is evenwel niet langer actief in deze functie. Bij herhaling heeft de Inspectie van FinanciŽn, geaccrediteerd bij de FOD FinanciŽn, zich met klem en uitvoerig gemotiveerd verzet tegen enerzijds de gelijkstelling van de bij het CCPD tewerkgestelde personeelsleden met de douaneattachťs en de verbindingsofficieren en anderzijds het invoeren van een stelsel van premies en vergoedingen voor deze functie in het Groothertogdom Luxemburg. Tijdens een onderhoud tussen de administratie en de Inspectie van FinanciŽn van 18 november 2014 werd dit standpunt bevestigd. In een ultieme poging te voorzien in een oplossing waarbij enerzijds de letter van het akkoord gerespecteerd wordt en anderzijds rekening wordt gehouden met de budgettaire realiteit, het advies van de Inspectie van FinanciŽn en de werklast, heeft de Algemene Administratie Douane en Accijnzen een oproep tot kandidaten gelanceerd waarin werd vermeld dat geen premies konden worden toegekend, vanuit de idee dat in de grensregio wonende ambtenaren mogelijk zouden geÔnteresseerd zijn. Eťn enkele ambtenaar was formeel kandidaat doch haakte af toen duidelijk werd dat geen vergoedingen in verband met een functie in het buitenland werden voorzien. Een andere ambtenaar die via informele kanalen na afloop van de formele selectie werd voorgesteld haakte omwille van dezelfde redenen af. 2 en 3. Door middel van een interne nota werd de opdracht gegeven om de Administratie Opsporingen en Onderzoek (O en O) binnen de Algemene Administratie douane en accijnzen te laten voorzien in een 'off site'-permanentie binnen de bestaande mogelijkheden en beschikbaarheden. Daartoe zal een permanentie worden voorzien door ambtenaren van de Administratie O en O met standplaats Aarlen. De partners en coŲrdinator van het CCPD Luxemburg zullen daarvan op de hoogte gesteld worden.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenINTERNATIONALE SAMENWERKING | DOUANE | FISCALITEIT | AMBTENAAR | LUXEMBURG | POLITIE