...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0094 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Financiën
Sub-departement Financiën
Titel Btw-tarief voor herstellingen.
Datum indiening07/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/02/2015

 
Vraag

1. Welk btw-tarief is er van toepassing op herstellingen? 2. Bestaat er een speciale regeling voor herstellingen, aangezien er al btw werd aangerekend toen het product nieuw werden aangekocht? 3. Geniet deze sector daarnaast specifieke verminderingen van de sociale lasten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. De hersteldiensten van goederen zijn in principe aan de btw onderworpen wanneer deze door een als zodanig handelende belastingplichtige onder bezwarende titel worden verricht. In principe vallen deze hersteldiensten onder het normaal btw-tarief van 21 %. Op een aantal kleine hersteldiensten is evenwel het verlaagd tarief van 6 % van toepassing (koninklijk besluit nr. 20, Bijlage, Tabel A, XXXIX). Het gaat met name om: de herstelling van fietsen, de herstelling van schoenen en lederwaren en de herstelling en het vermaken van kleding en huishoudlinnen. 2. Er bestaat inzake btw geen bijzondere regeling voor hersteldiensten. De eenvoudige herstelling van een tweedehands goed door of in opdracht van een belastingplichtige wederverkoper sluit wel de toepassing van de bijzondere winstmargeregeling (artikel 58, § 4, Btw-wetboek) niet uit tussen bovengenoemde en de koper van het herstelde tweedehandse goed. De margeregeling houdt in dat er enkel btw wordt gerekend op de winstmarge van de verkoper en dus niet op de volledige verkoopprijs. De winstmarge is gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs van het goed. Indien de belastingplichtige wederverkoper voor de hersteldienst een beroep doet op een derde, gaat het in die relatie om een dienstprestatie die aan de normale btw-regels is onderworpen. De algemene aard van de vraag van het geachte lid laat niet toe een meer specifiek antwoord te verstrekken. 3. Deze vraag behoort tot de bevoegdheid van de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenSOCIALE LASTEN | ONDERHOUD | FISCALITEIT | BTW