...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0093 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Minister van Financiën
Sub-departement Financiën
Titel Btw-tarief voor recuperatiegoederen.
Datum indiening07/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/02/2015

 
Vraag

1. Welk btw-tarief is er van toepassing op tweedehandskledij? 2. Er bestaat een speciale regeling voor recuperatiestoffen en -producten, aangezien er al btw werd aangerekend toen ze nieuw werden aangekocht. Die regeling blijkt evenwel niet van toepassing te zijn op tweedehandskledij. Kunt u de historische redenen daarvoor toelichten?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Tweedehandse kledingstukken zijn reeds gebruikte goederen die in dezelfde staat of nadat ze een kleine herstelling hebben ondergaan opnieuw kunnen worden gebruikt. Het zijn in geen geval recuperatiestoffen of -producten die als dusdanig niet herbruikbaar zijn en die het voorwerp uitmaken van de aanschrijving nr. 88/1970 van 15 december 1970. De verkoop van tweedehandse kledingstukken is in principe onderworpen aan het normale btw-tarief dat thans 21 % bedraagt. Bepaalde instellingen met een erkend sociaal oogmerk kunnen evenwel het btw-tarief van 6 % toepassen op de leveringen van bepaalde goederen die ze gratis bij particulieren of ondernemingen aan huis of op een andere manier ophalen (koninklijk besluit nr. 20, Bijlage, Tabel A, XXIIIbis) en op bepaalde dienstverrichtingen (koninklijk besluit nr. 20, Bijlage, Tabel A, XXXV) als aan een aantal voorwaarden voldaan is. Zo is de toepassing van dit verlaagd tarief voorbehouden aan instellingen waarvan het doel bestaat in het tewerkstellen en het verzekeren van de werkgelegenheid van de laag- of middelmatig geschoolde werkzoekenden die uit de traditionele arbeidscircuits zijn uitgesloten of bijzonder moeilijk bemiddelbaar zijn en die daartoe zijn erkend door de bevoegde overheid. 2. De bijzondere winstmargeregeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten wordt beschreven in artikel 58, § 4, van het Btw-wetboek, in het koninklijk besluit nr. 53 en in de aanschrijving nr. 1 van 2 januari 1995. Deze regeling is van toepassing op lichamelijke roerende goederen die in de staat waarin ze verkeren of na herstelling opnieuw kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld tweedehandskleding. De regeling houdt in dat er enkel btw wordt gerekend op de winstmarge van de verkoper en dus niet op de volledige verkoopprijs. De winstmarge is gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs van het goed. Deze goederen kunnen door de belastingplichtige wederverkoper alleen maar verkocht worden onder de winstmargeregeling als ze tegen betaling binnen de Europese Unie geleverd werden aan de belastingplichtige wederverkoper door een leverancier die geen enkel recht op aftrek of teruggaaf van de belasting heeft kunnen uitoefenen bij de aankoop, de intracommunautaire verwerving of de invoer van deze goederen. De leverancier moet dus de hoedanigheid hebben van een niet-belastingplichtige, een door artikel 44 van het Btw-wetboek vrijgestelde belastingplichtige, een belastingplichtige onderworpen aan de kleineondernemersregeling van artikel 56bis van het Btw-wetboek voor zover deze goederen bedrijfsmiddelen betreffen of een andere belastingplichtige wederverkoper die deze goederen heeft geleverd met toepassing van de winstmargeregeling. Wanneer deze kledij echter gratis is overgedragen aan de belastingplichtige wederverkoper, is er echter geen aankoopprijs van toepassing. Bovendien kunnen de algemene kosten zoals de kosten van inzameling, opslag, herstelling van de goederen de aankoopprijs niet vervangen. Bij gebrek aan een aankoopprijs stemt de maatstaf van heffing bijgevolg overeen met de verkoopprijs zoals dat het geval is onder de normale belastingregeling. In dat geval kan de wederverkoop van de tweedehandskleding niet vallen onder de bijzondere winstmargeregeling.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | TWEEDEHANDSGOEDEREN | BTW