...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0018 - Zittingsperiode : 54


Auteur Nele Lijnen, Open Vld
Departement Minister van Pensioenen
Sub-departement Pensioenen
Titel Pensioensparen.
Datum indiening23/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum27/02/2015

 
Vraag

In de media werd recentelijk gemeld dat pensioensparen populair is. Zelfs jonge mensen hebben in het begin van hun carrière dadelijk de reflex om aan pensioensparen te beginnen. 1. Hoeveel mensen doen momenteel aan pensioensparen? 2. a) Hoeveel mensen hebben in de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 aan pensioensparen gedaan? b) Het is niet noodzakelijk om het maximaal toegestane bedrag te jaarlijks te sparen. Hoeveel mensen spaarden voor de voornoemde jaren, jaarlijks: - minder of 25 % van het maximale bedrag; - 25 % maar minder of 50 % van het maximale bedrag; - 50 % maar minder of 74 % van het maximale bedrag; - 75 % maar minder of 99 % van het maximale bedrag; - 100 % van het maximale bedrag; - meer dan 100 % van het maximale bedrag? 3. Hoeveel mensen hebben vóór ze de leeftijd van 65 jaar bereikten in 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 hun gespaarde bedrag vervroegd opgevraagd? 4. Is er op basis van deze cijfers een tendens waar te nemen sinds de crisis toesloeg? a) Met andere woorden, is het aantal mensen dat tijdens de crisisjaren 2008 en 2009 aan pensioensparen deed verminderd in vergelijking met de voorgaande jaren? b) Zijn er mensen die voor een kleiner bedrag aan pensioensparen hebben gedaan in vergelijking met de voorgaande jaren?


 
Status 6 bifurcation - overzending - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

Ik informeer het geachte lid dat haar vraag onder de bevoegdheid valt van de minister van Financiën, de heer Johan Van Overtveldt (vraag nr. 156 van 4 februari 2015).

 
Eurovoc-hoofddescriptorSOCIALE ZEKERHEID
Eurovoc-descriptorenAANVULLEND PENSIOEN | SOCIALE ZEKERHEID
Vrije trefwoordenPENSIOENSPAREN