...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0013 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Minister van Pensioenen
Sub-departement Pensioenen
Titel Beleidscellen. - Samenstelling.
Datum indiening08/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Kan u in verband met uw beleidscel het volgende meedelen: 1. Over hoeveel medewerkers beschikt u in totaal in uw beleidscel (uitgedrukt in VTE of voltijds equivalenten en in aantal personen) en van welke functieniveaus zijn zij? 2. Hoeveel daarvan zijn experten en wat is hun specialisatie? 3. Hoeveel zijn er gedetacheerd uit de administraties en bij welke openbare dienst werkten zij voor hun detachering? 4. Tot welke taalaanhorigheid behoren zij (per categorie)? 5. Hoeveel mannen en vrouwen zijn er? 6. Hoeveel personen met een handicap zijn er? 7. Hoeveel zijn allochtonen? 8. a) Hoeveel wagens staan ter beschikking van uw beleidscel? b) Wat zijn de merken? c) Door wie mogen ze worden gebruikt?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

Ik ben zo vrij het geachte Kamerlid te verwijzen naar de antwoorden die werden geformuleerd op de schriftelijke vraag nr. 9 van de heer Peter Vanvelthoven betreffende uw vragen 1, 5, 6 en 8. (Vraag nr. 9 van 4 december 2014, Vragen en Antwoorden, Kamer, 2014-2015, nr. 7, blz. 188) Als antwoord op vraag 2 kan ik u meedelen dat mijn Kabinet momenteel 2 gedetacheerde experten en 5 adviseurs tewerkstelt, die als volgt verdeeld zijn: 3 adviseurs " Werknemers 1e pijler" en 2 adviseurs "Overheidspensioenen". In antwoord op de vragen 3 en 4, informeer ik u dat mijn Kabinet momenteel 16 gedetacheerde personen telt waarvan de verdeling per administratie de volgende is: - 4 van de FOD Buitenlandse Zaken; - 3 van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP); - 3 van de FOD Justitie; - 2 van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS); - 1 van de FOD Financiën; - 1 van de FOD Binnenlandse Zaken; - 1 van de FOD Sociale Zekerheid en - 1 van het Waalse Gewest. 12 onder hen behoren tot de Franse taalrol en 4 tot de Nederlandse taalrol. Op vraag 7 kan ik u antwoorden dat alle medewerkers van mijn Kabinet de Belgische nationaliteit hebben.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenMINISTER | WAGENPARK | PERSONEEL | OVERHEID