...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0158 - Zittingsperiode : 54


Auteur Marcel Cheron, Ecolo-Groen
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Situatie van het vredegerecht van het tweede kanton van Waver (MV 1003).
Datum indiening14/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

De pers berichtte onlangs over de problemen die het vredegerecht van het tweede kanton van Waver boven het hoofd hangen. De persoon die de functie van vrederechter uitoefende, had namelijk eind 2013 aangekondigd dat hij begin 2015 met pensioen zou gaan. Aangezien er evenwel geen stappen werden gedaan om een plaatsvervanger aan te stellen -  een procedure die meer dan zes maanden duurt - zal de functie vanaf 1 januari wellicht vacant zijn. De vrederechters van Waals-Brabant willen bovendien geen zitting houden in Waver en zullen bijgevolg niet fungeren als plaatsvervanger voor hun collega. Gelet op hun situatie en de problemen waarmee zij dagelijks af te rekenen krijgen, vind ik dat begrijpelijk. Het vredegerecht van Waver zal dus hoogstwaarschijnlijk op zijn minst voor een tijd de deuren moeten sluiten, tenzij de situatie plots toch nog zou veranderen. De justitiabele zal echter het gelag betalen. De vrederechter is namelijk de rechter die het dichtst bij de burger staat. Hij behandelt zaken die verband houden met het gezinsleven, de buurtwoners, de woning, enzovoort. De problemen bij het vredegerecht van Waver zijn echter geen uitzondering en dat is erg jammer voor de eerstelijnsjustitie en de burger die er een beroep op doet. 1. a) Zal er op korte of op lange termijn een procedure worden ingesteld voor de aanstelling van een vrederechter in Waver 2? b) Zo ja, wanneer? 2. Sommigen stellen dat de achterstand bij de aanwerving het resultaat is van een cynisch hr-beleid dat ernaar streeft om het personeelsbestand zonder enig overleg in te krimpen. Wat is uw antwoord daarop?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. De betrekking van vrederechter van het tweede kanton te Waver is inderdaad vacant sinds 1 januari (2015). Die vacature werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 september 2014. De wettelijk vereiste adviezen in het kader van de benoemingsprocedure werden gevraagd. Krachtens artikel 259ter, § 4, van het Gerechtelijk Wetboek, zou het benoemingsdossier van elke kandidaat uiterlijk tegen 7 januari aan de Hoge Raad voor de Justitie moeten worden bezorgd. De wet staat het benoemen van plaatsvervangende rechters in meerdere kantons toe (artikel 64 van het Gerechtelijk Wetboek). Naar aanleiding van een lopende benoemingsprocedure van een plaatsvervangende vrederechter te Nijvel, heeft de kandidate er uitdrukkelijk ermee ingestemd om tegelijkertijd in de kantons Waver II en Eigenbrakel te worden benoemd en de vervanging te Waver II te waarborgen en dit met het oogmerk bijgevolg ook de continuďteit van de dienstverlening te garanderen. Deze benoeming werd intussen afgerond. 2. De hypothese als zou dit een cynische gok betreffen met het oogmerk het personeelsbestand in het veld zonder enig overleg in te perken, werd in de feiten weerlegd. De uitdagingen waarmee justitie op budgettair vlak wordt geconfronteerd werden duidelijk toegelicht en er wordt voortdurend intern overleg gepleegd met de nieuwe colleges van de zetel en het openbaar ministerie en dit telkens met het oogmerk de meest aanvaardbare oplossingen te vinden. Intussen werden er benoemingen en bekendmakingen van vacatures voor magistraten en gerechtspersoneel gerealiseerd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorRECHTSSTELSEL
Eurovoc-descriptorenRECHTER | JUDICIELE RECHTSPRAAK | PROVINCIE WAALS BRABANT | RECHTSSTELSEL