...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0156 - Zittingsperiode : 54


Auteur Philippe Goffin, MR
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Overbevolking en gevangeniscapaciteit.- Definitie.- (MV 947).
Datum indiening14/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

De overbevolking van de strafinrichtingen is in België niet wettelijk gedefinieerd. Ook voor de gevangeniscapaciteit bestaat er geen duidelijke definitie met uniforme standaardcriteria. Dat zorgt voor ondoorzichtigheid en rechtsonzekerheid. De capaciteit van de gevangenissen is een complex gegeven, waarbij er rekening moet kunnen worden gehouden met de mening van de veldwerkers en de evoluerende context. Niettemin lijkt het mij interessant dat men het eens wordt over een eenvormige omschrijving van wat er onder overbevolking en gevangeniscapaciteit moet worden verstaan, zodat een van de kwalijkste pijnpunten van ons gevangenissysteem op een onderbouwde manier kan worden aangepakt. 1. Welke definitie van de gevangeniscapaciteit hanteert het directoraat-generaal Peniteniaire Inrichtingen (DG EPI) in haar rapporten en statistieken? 2. Welke criteria vloeien er uit die definitie voort? 3. Welke definitie van overbevolking hanteert het DG EPI in haar rapporten en statistieken? 4. Welke criteria vloeien er uit die definitie voort?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

Er bestaat geen wettelijke of officiële omschrijving van de term "gevangeniscapaciteit". In het verleden werd wel een oefening gemaakt waarbij de capaciteit van iedere gevangenis werd berekend. Doorgaans was de capaciteit afhankelijk van de grootte van de cellen, maar bij wijze van uitzondering ook van de indeling van de cel. De capaciteit van de meer moderne (delen van de) gevangenissen is duidelijker aangegeven en beter vastgelegd in de bouwplannen. Het gevangeniswezen kan zeer eenvoudig bepalen of een cel van bij het begin bestemd is voor één, twee, drie of zelfs vier personen al zijn deze laatste categorieën een uitzondering. In de oude gevangenissen werden er in de loop van de jaren talrijke wijzigingen doorgevoerd. Elke gevangenis heeft aldus een eigen capaciteit op grond waarvan het gevangeniswezen de overbevolkingsgraad van de betrokken inrichtingen berekent. De overbevolkingsgraad wordt zeer eenvoudig berekend door de capaciteit en het aantal gedetineerden te delen en het resultaat daarna in een percentage uit te drukken. De capaciteit van de gevangenis wijzigt doorgaans niet, wat het mogelijk maakt om verschillende periodes met elkaar te vergelijken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSTRAFRECHT
Eurovoc-descriptorenSTRAFRECHT | STRAFGEVANGENIS | GEDETINEERDE | GEVANGENISWEZEN