...

Bulletin nr : B011 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0146 - Zittingsperiode : 54


Auteur Olivier Chastel, MR
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Gerechtsgebouw te Charleroi. - Werken.
Datum indiening29/12/2014
Taal F
Publicatie vraag     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/02/2015

 
Vraag

Het gerechtsgebouw in Charleroi wordt sinds een aantal jaren verbouwd, en die werken waren absoluut noodzakelijk.† Concreet verloopt die verbouwing in twee fasen. De eerste fase werd afgerond in februari 2010. Ze omvatte voornamelijk de renovatie van het gewezen Institut National du Verre en het voormalige Musťe du Verre. Het aldus gerenoveerde gebouw heet nu "Le Palais du Verre" en herbergt de arbeidsrechtbank, de rechtbank van koophandel en het arbeidsauditoraat. Het gerechtsgebouw wordt op die manier ontlast. Er is een tweede fase gepland met het oog op een uitbreiding. Er zal een nieuw gebouw worden opgetrokken aan de Boulevard Defontaine, waar de diensten van het parket van de procureur des Konings hun intrek zullen nemen. De werken van die tweede fase nemen maar geen aanvang, terwijl het dossier kennelijk wel in orde is. 1. Heeft de FOD Justitie wel degelijk alle formaliteiten vervuld opdat die werken kunnen starten? 2. Werd het behoefteprogramma van de FOD Justitie overgezonden aan de Regie der Gebouwen? 3. Volgens de informatie waarover ik beschik was dat eind november 2014 nog altijd niet gebeurd, ondanks vele rappels van de Regie der Gebouwen. a) Zo niet, waarom niet? b) Zo ja, is er een reden voor die blokkering en wat is die reden?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B013
Publicatiedatum 23/02/2015, 20142015
Antwoord

De administratie van de FOD Justitie heeft in 2011 het behoeftenprogramma inzake lokalen herzien en het dossier ingediend bij de Inspectie van FinanciŽn met het oog op een gunstig voorafgaand akkoord. De Inspectie van FinanciŽn keurde het programma goed in september 2011 en het werd nog datzelfde jaar aan de Regie der Gebouwen bezorgd. In 2012 is de Regie der Gebouwen de nieuwe bezettingsnormen - die de Ministerraad goedkeurde op 8 juni 2012 - gaan toepassen, waarbij de kantooroppervlakte werd beperkt tot 13,5 m≤ per voltijds equivalent, ongeacht de functie van de personen. Die nieuwe normen bepalen echter niet welke oppervlakten de lokalen bestemd voor specifieke gerechtelijke doeleinden mogen hebben, terwijl justitiepaleizen wel veel dergelijke lokalen tellen. Daarom besliste de administratie in april 2013 om een principedossier betreffende de toegewezen oppervlakten in relatie tot de bestemming van de specifieke lokalen voor te leggen aan de Inspectie van FinanciŽn. De Inspectie van FinanciŽn gaf haar principeakkoord inzake de aan de diensten van de Rechterlijke Orde toe te wijzen oppervlakten pas na lange onderhandelingen in februari 2014. De Regie der Gebouwen is nog niet in het bezit van het nieuwe programma omdat de administratie de voorkeur eraan heeft gegeven om te wachten op de terugkeer van het dossier en wou afwachten of er een impact was in het kader van de hervorming van het gerechtelijk landschap. Bijgevolg moest de rechterlijke macht dan ook opnieuw worden geraadpleegd voor de opmaak van het nieuwe behoeftenprogramma, opdat het zou overeenstemmen met de realiteit. Dit werd zo overeengekomen in het uitgebreide directiecomitť met de vertegenwoordigers van de Colleges. Het behoeftenprogramma is thans klaar. Het wordt nog een laatste keer gecontroleerd voordat de definitieve versie wordt bezorgd aan onze Inspecteur van FinanciŽn. Dat zal gebeuren in de loop van het eerste kwartaal van 2015.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenONDERHOUD | PROVINCIE HENEGOUWEN | JUDICIELE RECHTSPRAAK | OVERHEID | OPENBAAR GEBOUW
Vrije trefwoordenREGIE DER GEBOUWEN