...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0039 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Sub-departement Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
Titel Beleidscellen. - Samenstelling.
Datum indiening08/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Kan u in verband met uw beleidscel het volgende meedelen: 1. Over hoeveel medewerkers beschikt u in totaal in uw beleidscel (uitgedrukt in VTE of voltijds equivalenten en in aantal personen) en van welke functieniveaus zijn zij? 2. Hoeveel daarvan zijn experten en wat is hun specialisatie? 3. Hoeveel zijn er gedetacheerd uit de administraties en bij welke openbare dienst werkten zij voor hun detachering? 4. Tot welke taalaanhorigheid behoren zij (per categorie)? 5. Hoeveel mannen en vrouwen zijn er? 6. Hoeveel personen met een handicap zijn er? 7. Hoeveel zijn allochtonen? 8. a) Hoeveel wagens staan ter beschikking van uw beleidscel? b) Wat zijn de merken? c) Door wie mogen ze worden gebruikt?


 
Status 1 rÚponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Er zijn momenteel in totaliteit 56 personen in dienst. Het gaat hierbij om 52 voltijdse medewerkers en 4 deeltijdse medewerkers. 2. Er zijn momenteel 5 experten. Zij behoren tot de domeinen fiscaliteit (1), werk-sociaal overleg (1), sociale zaken (1), ontwikkelingssamenwerking (1) en digitale agenda (1). 3. Er zijn 24 medewerkers gedetacheerd. Zij komen uit volgende diensten: - 8 FOD Buitenlandse Zaken, - 1 FOD Justitie, - 3 FOD Binnenlandse Zaken, - 2 FOD FinanciŰn, - 1 FOD Personeel en organisatie, - 2 FOD Economie, - 1 FOD Fedict (de Federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie), - 1 FOD Mobiliteit, - 1 BIPT (Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie), - 1 RVP (Rijksdienst voor Pensioenen), - 2 bpost, - 1 BTC (Belgische Technische Co÷peratie). 4. Er zijn 6 Franstalige en 50 Nederlandstalige medewerkers. 5. De verhouding mannen/vrouwen is 34/22. 6. Er zijn geen medewerkers met een handicap. 7. Er is 1 medewerker van deels allochtone afkomst. 8. a) Er zijn momenteel 6 wagens in gebruik binnen het kabinet. b) 3 AUDI, 2 BMW en 1 Volvo c) De minister, de beide kabinetschefs, de woordvoerder, twee poolwagen voor diverse verplaatsingen ten behoeve van personeel en keuken.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenMINISTER | WAGENPARK | PERSONEEL | OVERHEID