...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0166 - Zittingsperiode : 54


Auteur Zakia Khattabi, Ecolo-Groen
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Politieschool (MV 1324).
Datum indiening27/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum27/02/2015

 
Vraag

1. Het instapmoment in december 2014 voor een opleiding aan de politieschool werd geschrapt en de volgende instapmomenten werden eveneens voor onbepaalde tijd opgeschort. Wat zal er gebeuren met de personen die geslaagd zijn voor de toelatingsproeven? 2. Welke instapmomenten waren er gepland in 2015? 3. Naast de personen die al aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen zijn er ook degenen die momenteel aan de toelatingsproeven deelnemen. Hoe zal die vertraging worden aangepakt?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Het is waar dat op het einde van het jaar de start van de nieuwe opleidingen in de politiescholen werd uitgesteld (uitzondering voor de basisopleiding te Antwerpen (Campus Vesta), wegens een "directe" aanwerving bij de lokale politie van Antwerpen). Momenteel zijn twee startdata voor de inlijving van aspirant-inspecteurs voorzien voor 2015, met name in oktober en in december. Het te behalen quotum wordt geraamd op 800 inspecteurs. De personen die geslaagd zijn voor de toelatingsproeven, zijn opgenomen in de wervingsreserve, en zij die nog zullen slagen voor de toelatingsproeven, zullen gecontacteerd worden om hen hiervan op de hoogte te brengen. Op basis hiervan zal het aantal geďnteresseerde kandidaten kunnen worden ingeschat voor de indiensttredingen. 2. Er zijn startdata voorzien in oktober en december 2015. 3. Deze problematiek zal op verschillende niveaus worden beheerd. Alle kandidaten zullen gecontacteerd worden en op de hoogte gebracht worden van de voorziene startdata. Op basis van de verzamelde gegevens, de behoeften en planning van de scholen en eveneens op basis van de analyse van de kosten en de beschikbare budgetten, zullen de kandidaten worden toegewezen aan de scholen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenONDERWIJSINSTELLING | BEROEPSOPLEIDING | POLITIE | OPENBARE VEILIGHEID