...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0165 - Zittingsperiode : 54


Auteur Vanessa Matz, CDH
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Veiligheid op de site van Doel 4.- Toegangsverbod voor werknemers.- (MV 1290).
Datum indiening27/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum27/02/2015

 
Vraag

Volgens een anonieme brief aan VTM NIEUWS krijgt een dertigtal werknemers van Doel, voor het merendeel onderaannemers, geen toegang meer tot de kerncentrale. Het betreft personen die in de machinekamer aanwezig waren op het moment dat reactor 4 werd gesaboteerd in augustus 2014. Electrabel en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bevestigen dat er veiligheidsmaatregelen werden genomen, die ook een impact hebben op het personeel, maar wensen hierover niet in details te treden. 1. Kunt u die informatie bevestigen? 2. Wat is de stand van het onderzoek? 3. Vindt u het maatschappelijk verantwoord dat Doel 4 opnieuw opgestart werd, terwijl de verdachte of verdachten nog altijd niet gevat zijn en er mogelijk sprake was van een terreurdaad? 4. Zouden de veiligheid en de nucleaire veiligheid niet moeten primeren op economische belangen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Er werden bijkomende maatregelen opgelegd op het vlak van de veiligheid om de veilige heropstart van de reactor van Doel 4 te garanderen en deze maatregelen werden ook uitgebreid naar de andere Belgische kerncentrales. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten met name de opschorting van de toegang tot de centrale van Doel 4 voor een reeks personen die zich op 5 augustus 2014 in de buurt van het incident bevonden. Het gaat om een voorzorgsmaatregel die van kracht blijft voor de rest van het onderzoek, wat echter niet betekent dat deze personen van iets verdacht worden. Wat de personen betreft van wie de toegang tot de centrale van Doel 4 niet opgeschort werd, of het nu gaat om werknemers of onderaannemers van Electrabel, zij moeten ook bijkomende veiligheidsmaatregelen naleven die zullen evolueren in functie van het gerechtelijk onderzoek. 2. Er werd een gerechtelijk onderzoek geopend naar aanleiding van het incident van 5 augustus 2014 in het niet-nucleair deel van de centrale van Doel 4. Tot nog toe heeft dit onderzoek nog niet toegelaten om de dader of daders van deze opzettelijke daad die geleid heeft tot het stilleggen van de reactor, te identificeren. Dit onderzoek is nog niet afgerond en de elementen die het onderzoek behelst, vallen bijgevolg onder het onderzoeksgeheim. 3. Cfr. antwoord 1. 4. Om een sociaal aanvaardbare werking van een kerncentrale mogelijk te maken, moet de nucleaire veiligheid de hoogste prioriteit krijgen. De getroffen maatregelen worden dan ook van nabij opgevolgd door het FANC, dat kan vragen om zo nodig bij te sturen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenWERKNEMER | NUCLEAIRE VEILIGHEID | OPENBARE VEILIGHEID | KERNCENTRALE | BEVEILIGING EN BEWAKING