...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0155 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel De nationale anti-inbraakactie "1 dag niet" - Gebruik van camera's - BIN's (MV 837).
Datum indiening20/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/02/2015

 
Vraag

Op donderdag 11 december 2014 vond de nationale anti-inbraakactie "1 dag niet" plaats. In de verschillende provincies werden allerlei preventieve acties opgezet met als doel om de woninginbraken terug te dringen. Heel wat provincies gingen over tot aankopen die het aantal inbraken doen afnemen. Zo kochten verschillende gemeentes reeds camera's met automatische nummerplaatherkenning aan, een beproefde techniek die gebruik maakt van optische tekenherkenning om nummerplaten van voertuigen digitaal te lezen. De politie zette de camera's zowel in op het vlak van verkeer als criminaliteit. Mogelijke verkeerstoepassingen zijn: trajectcontrole, blacklistcontrole (opsporen niet-verzekerde voertuigen, niet geschouwde voertuigen, verkeersbelasting), whitelist-controle (toegangscontrole uitgezonderd plaatselijk verkeer, uitgezonderd laden en lossen), ongevallen met vluchtmisdrljf oplossen en verkeerskundige beeldvorming en verkeersanalyse (aantal voertuigen, ... ). De camera's kunnen de politie ook helpen bij de misdaadbestrijding door gestolen en geseinde voertuigen te herkennen, rondtrekkende daders in kaart te brengen en algemeen criminaliteitsonderzoek op weg te helpen. Ook worden her en der Buurt Informatie Netwerken (BIN's) opgestart. De BIN's blijken naar verluidt een goed middel in de strijd tegen woninginbraken. Burgers bellen naar de lokale politle als ze iets verdachts meemaken of zien. De politie zal vervolgens een boodschap inspreken en via een speciaal communicatiesysteem worden alle leden van die BIN telefonisch verwittigd. Op enkele minuten tijd worden alle leden thuis of in hun zaak opgebeld en kunnen zij de boodschap van de politie horen. Bij de oprichting van een BIN worden de werking en de afspraken in een protocol opgenomen. 1. Ziet u door het gebruik van de camera's een terugval van het aantal woninginbraken? 2. Hoeveel BIN's zijn reeds operationeel, opgesplitst per provincie? 3. Is het de bedoeling om de werking van de BIN's te extrapoleren naar alle politiezones? 4. a) Wordt hierrond vorming aanbevolen aan de politiezones? b) Hoe gebeurt dit in de praktijk?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Het is wetenschappelijk onmogelijk om een effect te meten van het aantal gebruikte camera's op het fenomeen van woninginbraken. Dat komt omdat de ontwikkeling van een crimineel fenomeen (zoals woninginbraken) afhangt van tal van factoren (socio-demografische gegevens - grootstad versus platteland, stijging van goudprijs waardoor juwelen aantrekkelijker worden, weersomstandigheden (periodes van strenge winter met sneeuw doet woninginbraken dalen gezien daders zich moeilijk kunnen verplaatsen), aanwezigheid van verbindingswegen (bijvoorbeeld het tijdelijk afsluiten van een afrit van een autoweg doet het aantal woninginbraken meestal dalen), enzovoort). Gezien de internationalisering van de criminaliteit - het aantal mobiele dadergroepen dat op ons grondgebied en omringende buurlanden opereert ligt heel hoog - is het duidelijk dat politiemaatregelen die ofwel de onbegrensde mobiliteit van deze daders beperken (zoals ANPR - Automatic NumberPlate Recognition) ofwel de anonimiteit van hun optreden belemmeren (zoals de BIN - de BuurtInformatie Netwerken) een gunstige impact moet hebben op woninginbraken. Zonder te beschikken over nauwkeurige statistische gegevens, wordt door de politie nu al vastgesteld dat dankzij ANPR quasi dagelijks rondtrekkende daders worden onderschept, die vroeger een quasi vrijgeleide hadden om feiten te plegen op ons grondgebied. 2. Ik geef u een oplijsting van het aantal BIN's per provincie, die een charter hebben ingediend bij de FOD Binnenlandse Zaken: Antwerpen: 329 Limburg: 4 Oost-Vlaanderen: 201 Vlaams-Brabant: 16 West-Vlaanderen: 62 Waals-Brabant: 16 Henegouwen: 12 Luik: 8 Luxemburg: 7 Namen: 14 Brussel-Hoofdstad: 2. 3. Ik moedig alle burgemeesters aan om in hun stad of gemeente het opstarten van een BIN in de verschillende wijken of stadsgedeeltes aan te sporen. De burgemeester, de burger, de lokale politie, de brandweer of een lokale vereniging of een beroepsvereniging kunnen de aanzet geven tot de opstart van een buurtinformatienetwerk of een buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers, handelaars en kmo's. De FOD Binnenlandse Zaken voorziet de nodige omkadering voor de organisatie van de BIN's. 4. a) en b) Er bestaat geen specifieke opleiding inzake buurtinformatienetwerken. Wel is het zo dat er tal van andere opleidingen bestaan binnen de politie (bijboorbeeld: communicatietechieken, vergadertechnieken, gemeenschapsgerichte politiezorg en zo meer) die de politieambtenaar toelaten om een BIN op een kwaliteitsvolle manier te ondersteunen. Bovendien bestaan er binnen politiediensten heel wat (informele) netwerken via dewelke "best practices" worden uitgewisseld.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenPOLITIECONTROLE | CRIMINALITEIT | OPENBARE VEILIGHEID | DIEFSTAL | BEVEILIGING EN BEWAKING