...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0119 - Zittingsperiode : 54


Auteur Kattrin Jadin, MR
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Heropbouw van de gevangenis van Verviers. (MV 277)
Datum indiening09/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Aan het einde van de vorige zittingsperiode gaf de federale regering in het kader van het masterplan het groene licht voor de geplande heropbouw van de gevangenis van Verviers op dezelfde site als waar de oorspronkelijke gevangenis zich bevond. De oude gevangenis moest immers in twee fasen geëvacueerd worden, omdat de staat van verval voor ernstige veiligheidsproblemen zorgde, zowel voor de gedetineerden als het gevangenispersoneel. Ik volg dat dossier al jaren en ben ervan overtuigd dat het arrondissement Verviers ook in de toekomst plaats moet bieden aan een penitentiaire inrichting, omdat de stad dicht bij het gerechtelijk arrondissement Eupen ligt én om bepaalde voorzieningen in Verviers zelf te houden, dat nu onder het gerechtelijk arrondissement Luik valt. Ik sta ook achter het principe om de nieuwe gevangenis op dezelfde site te bouwen, omdat die goed toegankelijk is en omdat de bestaande gevangenisomheining in goede staat verkeert en er zo een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. 1. Welke aanpak zal u, nu u de fakkel overgenomen hebt en bevoegd bent voor dit belangrijke dossier, volgen voor de heropbouw van de gevangenis van Verviers? 2. Kan u reeds nadere informatie geven over het tijdpad voor de uitvoering van het masterplan? 3. Werd er meer bepaald een budget uitgetrokken voor de gevangenis van Verviers?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. De heropbouw van de gevangenis van Verviers maakt deel uit van het Masterplan III - Gevangenissen. In overeenstemming met het regeerakkoord betreffende het strafbeleid en om de geloofwaardigheid van de strafuitvoering te verhogen zal het Masterplan III geëvalueerd en indien nodig aangepast worden. 2. Een nauwkeurigere planning zal opgesteld kunnen worden van zodra de evaluatie van het Masterplan III uitgevoerd werd door de Regie der Gebouwen in samenwerking met de FOD Justitie. 3. De eventuele goedkeuring van het Masterplan III zal rekening houden met de financieringswijze ervan en het budget nodig voor de uitvoering ervan.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenSTRAFGEVANGENIS | LUIK | OVERHEID | BOUWNIJVERHEID | GEBOUW