...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0116 - Zittingsperiode : 54


Auteur Franky Demon, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel De fysieke proeven van het brandweerkorps.
Datum indiening08/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Het brandweerkorps van Brugge onderging de jongste twee maanden fysieke proeven, afgelegd in het competentiecentrum van het AZ Sint-Jan in Brugge. 160 brandweerlieden kregen de test al te verwerken, de overige 20 mogen zich er nog aan verwachten. Ze kunnen de test afleggen op de loopband of op de fiets. Zij die niet goed scoren, krijgen begeleiding van een sportcoach. Voor de brandweerkorpsen wordt het controleren van de fysieke paraatheid vanaf 1 januari 2015 overigens nog belangrijker, want dan vallen alle brandweerdiensten onder de hulpverleningszones, die bij wet verplicht zijn de fysieke conditie van hun personeel op peil te houden. 1. Is hierrond reeds een omzendbrief gestuurd? 2. Hoe is het gesteld met de fysieke conditie in de verschillende zones? 3. Hebt u daarvan concrete cijfergegevens? 4. Uit welke proeven bestaan de sporttests? 5. Welke financiŽle middelen qua infrastructuur en sportbegeleiding overweegt u hiervoor vrij te maken (opgesplitst per provincie)?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Omtrent de fysieke proeven voor de brandweer werd inderdaad een omzendbrief uitgevaardigd, meer bepaald de ministeriŽle omzendbrief van 12 september 2014 aangaande de fysieke geschiktheid van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszone. 2 en 3. Ik beschik niet over cijfers met betrekking tot deze vraagstelling. 4. Het komt toe aan de zoneraad om de modaliteiten van de periodieke fysieke proeven te bepalen. Zowel de frequentie, de inhoud als de eventuele trainingsmaatregelen maken het voorwerp uit van een afzonderlijk reglement dat de zoneraad goedkeurt. Gelet op de vraag van het terrein en om een zekere mate van uniformiteit te creŽren tussen de hulpverleningszones onderling, geeft de omzendbrief wel enkele richtlijnen mee die als leidraad kunnen dienen voor het opstellen van dergelijk reglement. 5. De zoneraad is gehouden om de nodige faciliteiten te verschaffen zodat alle personeelsleden het te verwachten conditieniveau kunnen behalen of behouden. Zo dient de zoneraad de nodige infrastructuur ter beschikking te houden. Tot slot zou het trainen moeten gebeuren onder de supervisie van een sportdeskundige. De zone wordt gefinancierd door verschillende bronnen, waaronder de federale dotaties. De zone is vrij om haar middelen aan te wenden zoals zij wenst, mits naleving van de reglementering en verplichtingen die op haar rusten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorBURGERBESCHERMING
Eurovoc-descriptorenLICHAMELIJKE OPVOEDING | BRANDBESTRIJDING | BURGERBESCHERMING | SPORT
Vrije trefwoordenBRANDWEERDIENST