...

Bulletin nr : B011 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0110 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Kosten die door Binnenlandse Zaken werden gemaakt ten behoeve van het koningshuis.
Datum indiening07/01/2015
Taal N
Publicatie vraag     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/02/2015

 
Vraag

1. Kan u voor de jaren 2013 en 2014 een volledig overzicht geven van alle kosten die op de begroting van Binnenlandse Zaken ten behoeve van de leden van het koningshuis werden gemaakt en dit op jaarbasis? 2. Graag tevens een gedetailleerde opsplitsing per kost of opdracht en voor welke leden van het koningshuis zij werden gemaakt.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B023
Publicatiedatum 04/05/2015, 20142015
Antwoord

1. De specifieke kosten voor de uitvoering van de opdrachten van het VeiligheidsDetachement bij de Koninklijke Paleizen (VDKP) van de federale politie, in de jaren 2013 en 2014, worden weergegeven per "programma activiteit" (PA) volgens de structuur van de uitgavenbegroting (departementale sectie 01 organisatie-afdeling 30), met name: - PA 01.30.66 (personeelsuitgaven); - PA 01.30.67 (variabele personeelskosten, werking en investering eigen aan VDKP); - PA 01.30.68 (gemeenschappelijke uitgaven die door de federale politie, samen met VDKP, gedragen worden). Deze kosten bedroegen in 2013 in totaal 15.806.580,20 euro, verdeeld per programma activiteit (PA) zijn dit respectievelijk: - 11.188.625,06 euro (66), - 3.959.966,59 euro (67) en - 657.988,55 euro (68). In 2014 bedroegen de kosten in totaal 15.565.653,70 euro, verdeeld per programma activiteit (PA) zijn dit respectievelijk: - 11.380.274,67 euro (66), - 3.550.096,49 euro (67) en - 635.282,55 euro (68). 2. Het VDKP van de federale politie voert de beschermings- en beveiligingsopdrachten die hem worden toevertrouwd uit, volgens de richtlijnen van de minister van Binnenlandse Zaken en op basis van de dreigingsevaluatie van het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD). Omdat het beschermingsopdrachten van leden van de koninklijke familie betreft, wens ik niet in te gaan op de operationele details ervan. Voor een gedetailleerde opsplitsing per kost verwijs ik daarom naar mijn antwoord op uw vraag 1. Voor een opsplitsing per opdracht baseer ik mij op de registratie van de dienstprestaties van het personeel van het VDKP. Deze registratie leert dat in 2014, 51.200 mensuren werden gepresteerd in het raam van het algemeen beheer van de dienst, met inbegrip van opleidingen en trainingen voor het personeel en met inbegrip van het beheer van operationele informatie voor de uitvoering van beschermings- en beveiligingsopdrachten. Voor de uitvoering van de beschermings- en beveiligingsopdrachten in 2014 werden 276.400 mensuren gepresteerd, waarvan 181.100 mensuren voor de bescherming en beveiliging van koninklijke gebouwen en domeinen en 95.300 uren voor de persoonsbescherming van leden van de koninklijke familie. Geüniformeerd politiepersoneel van VDKP staat in voor de bescherming van leden van de koninklijke familie in de koninklijke gebouwen en domeinen. Gespecialiseerd politiepersoneel van VDKP verzekert de persoonsbescherming van de leden van de koninklijke familie tijdens hun externe activiteiten.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenBINNENLANDS BELEID | OVERHEID | STAATSHOOFD
Vrije trefwoordenKOSTEN