...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0060 - Zittingsperiode : 54


Auteur Els Van Hoof, CD&V
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Stijging gelegenheidsarbeid in de horeca.
Datum indiening08/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Op 1 oktober 2013 gingen een aantal maatregelen van start inzake gelegenheidsarbeid voor de horeca. Om een beter zicht te krijgen over hoe groot de mogelijke stijging inzake gelegenheidsarbeid in de horeca is, rijzen de volgende vragen. 1. Kan u de cijfers van de gelegenheidsarbeid in de horeca in aantal uren meedelen en dit vanaf het vierde kwartaal van 2012 tot en met het laatste kwartaal van 2014? 2. Hoeveel individuele werknemers betreft het telkens? 3. Hoeveel horecazaken maakten telkens gebruik van gelegenheidsarbeid?


 
Status 6 bifurcation - overzending - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

De vraag behoort tot de bevoegdheid van mijn collega van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block (Vraag nr. 124 van 9 februari 2015).

 
Eurovoc-hoofddescriptorARBEID
Eurovoc-descriptorenHORECABEDRIJF | TIJDELIJK WERK | ARBEID