...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0056 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jean-Marc Nollet, Ecolo-Groen
Departement Vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
Sub-departement Werk, Economie en Consumenten
Titel Batterijen en accu's.- Toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 maart 2009.-
Datum indiening07/01/2015
Taal F
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum06/02/2015

 
Vraag

Artikel 7, § 1 van het koninklijk besluit van 27 maart 2009 inzake het op de markt brengen en de informatie voor de eindgebruikers van batterijen en accu's, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten schrijft voor dat de fabrikanten apparaten zo ontwerpen "dat afgedankte batterijen en accu's er gemakkelijk kunnen uitgehaald worden." 1. Welke instantie controleert dat, en op welke manier? 2. Kan u een overzicht geven van de tests die werden uitgevoerd en van de overtredingen die werden vastgesteld sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit? 3. Hoe worden bijvoorbeeld dossiers behandeld in verband met tablets en andere portables waarvan de batterijen niet of maar heel moeilijk vervangen kunnen worden?


 
Status 6 bifurcation - overzending - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

De regelgeving die het geachte lid aanhaalt, behoort niet tot mijn bevoegdheid maar tot die van de minister belast met Leefmilieu (Vraag nr. 33 van 9 februari 2015).

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenCONTROLEORGAAN | ELEKTRONISCH APPARAAT | ECONOMISCH BELEID | ELEKTRISCHE ACCUMULATOR