...

Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0015 - Zittingsperiode : 54


Auteur Barbara Pas, VB
Departement Eerste minister
Sub-departement Eerste minister
Titel Beleidscellen. - Samenstelling.
Datum indiening08/01/2015
Taal N
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/02/2015

 
Vraag

Kan u in verband met uw beleidscel het volgende meedelen: 1. Over hoeveel medewerkers beschikt u in totaal in uw beleidscel (uitgedrukt in VTE of voltijds equivalenten en in aantal personen) en van welke functieniveaus zijn zij? 2. Hoeveel daarvan zijn experten en wat is hun specialisatie? 3. Hoeveel zijn er gedetacheerd uit de administraties en bij welke openbare dienst werkten zij voor hun detachering? 4. Tot welke taalaanhorigheid behoren zij (per categorie)? 5. Hoeveel mannen en vrouwen zijn er? 6. Hoeveel personen met een handicap zijn er? 7. Hoeveel zijn allochtonen? 8. a) Hoeveel wagens staan ter beschikking van uw beleidscel? b) Wat zijn de merken? c) Door wie mogen ze worden gebruikt?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1, 2 en 4. Momenteel beschik ik over 38 medewerkers: - 16 inhoudelijke medewerkers (5 Nederlandstaligen en 11 Franstaligen), - 20 uitvoerende personeelsleden (4 Nederlandstaligen en 16 Franstaligen), - 1 expert (Franstalig) voor justitie en - 1 uitvoerende medewerkster (Franstalig) die ter beschikking wordt gesteld van de heer E. Di Rupo overeenkomstig een koninklijk besluit van 19 juli 2001 dat oud-regeringsleden toelaat twee medewerkers voltijds te hunner beschikking te hebben. In totaal gaat het om 36 VTE. 3. Er zijn 20 medewerkers gedetacheerd. 5. Het gaat om 26 mannen en 11 vrouwen, en 1 vrouw voor de heer E. Di Rupo. 6. Geen. 7.  14 personen wonen in Brussel en 24 personen wonen niet in Brussel. 8.  6 wagens: 1 BMW, 2 Audi en 3 Volkswagen. Eén wagen wordt gebruikt door de Eerste minister, één wagen wordt gebruikt door de directeur van de Cel Algemene Beleidscoördinatie, en verder gaat het om 4 dienstwagens.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenMINISTER | WAGENPARK | PERSONEEL | OVERHEID