...

Bulletin nr : B010 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0043 - Zittingsperiode : 54


Auteur Marco Van Hees, PTB-GO!
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Uitwijzingen naar Pakistan.
Datum indiening24/12/2014
Taal F
Publicatie vraag     B010
Publicatiedatum 02/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/01/2015

 
Vraag

Naar verluidt werden de uitgeprocedeerde Pakistaanse asielaanvragers naar Pakistan uitgewezen. De Belgische politieagenten die die vaak gehandboeide personen bij hun terugkeer begeleidden, hadden daarbij het bevel gekregen hen rechtstreeks over te dragen aan de Pakistaanse federale politie (FIA - Federal Investigation Agency). Die personen beweren dat ze bij hun aankomst onmiddellijk door de Pakistaanse autoriteiten gearresteerd werden op grond van de Emigration Ordinance van 1979 van het Pakistaanse Strafwetboek, waarin er zware straffen - vijf jaar gevangenisstraf en een aanzienlijke boete - worden opgelegd aan alle onderdanen die het grondgebied illegaal verlaten of zich zonder toestemming in het buitenland bevinden. Mensen die gedwongen zijn hun land te ontvluchten om asiel in het buitenland te vragen bevinden zich uiteraard automatisch in die situatie. Voorts hebben ze het over folteringen, afpersing en ernstige schendingen van hun mensenrechten. Het recht op asiel is een fundamenteel recht en het Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 1951 en alle mensenrechtenverdragen die door BelgiŽ geratificeerd werden - met inbegrip van het Verdrag tegen foltering - verplichten de verdragsstaten het universele beginsel van non-refoulement na te leven, dat voorziet in een formeel verbod om personen onder hun jurisdictie uit te wijzen naar landen waar er een ernstig risico voor hun leven, integriteit en grondrechten bestaat. Pakistan heeft het Verdrag van 1951 noch de vele andere gelijkaardige verdragen geratificeerd en in diverse verslagen van de internationale gemeenschap wordt er regelmatig op gewezen dat foltering schering en inslag blijft in de Pakistaanse gevangenissen. 1. a) Hoeveel uitgeprocedeerde asielzoekers van Pakistaanse afkomst werden er sinds 2013 onder Belgische politiebegeleiding naar Pakistan uitgewezen? b) Uit welke gesloten centra voor illegalen waren ze afkomstig? c) Naar welke vliegvelden in Pakistan werden ze overgevlogen? 2. Kan u ons ondubbelzinnig verzekeren dat geen enkele van die asielzoekers die zich onder onze jurisdictie bevonden bij zijn aankomst op het vliegveld rechtstreeks of onrechtstreeks door de door de Belgische politie-escorte werd overgedragen aan de de Pakistaanse autoriteiten, met name het FIA? 3. Kan u ons verzekeren dat niemand van hen ten gevolge van zijn uitwijzing door BelgiŽ opgesloten of gerechtelijk vervolgd werd op grond van voornoemde Emigration Ordinance van 1979 en dat niemands mensenrechten geschonden werden? 4. Zo niet, overweegt u dan niet een moratorium in te stellen op de uitwijzingen naar Pakistan zolang er niet wordt tegemoetgekomen aan de hierboven genoemde waarborgen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. a) Van 1 januari 2013 tot en met 30 november 2014 werden 30 personen gerepatrieerd met escorte naar Pakistan. Het betreft mensen zonder papieren en ex-kandidaat-vluchtelingen. b) - 8 personen vanuit het gesloten centrum te Merksplas, - 9 uit het gesloten centrum te Vottem, - 6 uit het gesloten centrum te Brugge en - 7 uit het repatriŽringscentrum 127bis. c) - 24 personen werden gerepatrieerd naar Karachi, - 5 naar Islamabad en - 1 persoon naar Lahore. 2 en 3. Door een ngo werd aan BelgiŽ gesignaleerd dat 2 personen bij hun terugkeer werden mishandeld. De DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) heeft hierover navraag gedaan bij de Belgische Ambassade in Pakistan, Islamabad. Uit het onderzoek van de ambassade bleek dat deze 2 personen na hun terugkeer inderdaad ondervraagd werden door het FIA. Doel van de ondervraging was na te gaan of betrokkenen slachtoffer geweest waren van mensenhandel/ smokkel. Tussen hun aankomst en het verlaten van de kantoren van het FIA waren slechts enkele uren verstreken.Volgens het FIA werd geen van beide personen slecht behandeld. De Pakistaanse overheid tracht netwerken rond mensenhandel te ontmantelen. Het is dan ook mogelijk dat ze personen die hiermee mogelijks in aanraking komen informatie zullen vragen. De Belgische ambassade heeft geen weet van slechte behandeling van teruggestuurde Pakistaanse onderdanen door de Pakistaanse overheid. 4. Sinds oktober 2014 worden de repatriŽringen onder escorte uitgevoerd naar Islamabad. Voor niet-geŽscorteerde vreemdelingen ligt de keuze van luchthaven in de mate van het mogelijke bij de vreemdeling zelf.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenUITWIJZING | PAKISTAN | MIGRATIEBELEID | VLUCHTELING | INTERNATIONALE OVEREENKOMST | FOLTERING