...

Bulletin nr : B010 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0041 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sarah Smeyers, N-VA
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Lijst van veilige landen. - Versnelde asielprocedure.
Datum indiening22/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B010
Publicatiedatum 02/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/01/2015

 
Vraag

De lijst van veilige landen werd ondertussen bijna drie jaar geleden ingevoerd. Voor de landen op deze lijst geldt een versnelde asielprocedure waardoor de asielaanvraag binnen de vijftien werkdagen zal worden behandeld, waar de termijn anders drie maanden is. Voor andere asielaanvragen streeft u ernaar om deze individueel te onderzoeken en te beantwoorden binnen een maximum termijn van zes maanden. Door asielaanvragen snel te behandelen kunnen de kosten voor opvang onder controle gehouden worden. 1. a) Hoeveel aanvragen uit landen op deze lijst werden er het voorbije jaar ontvangen? Graag deze cijfers opgesplitst per land en per maand. b) Hoe verhouden deze cijfers zich tot het totaal aantal asielaanvragen in dezelfde periode? 2. a) Hoe vaak werd er toch bescherming verleend aan asielzoekers afkomstig uit ťťn van de landen op de lijst? b) Uit welke landen kwamen zij vooral? 3. a) Hoe staat het met de behandelingstermijn van deze aanvragen? b) Hoeveel van de aanvragen die de voorbije twee jaar ontvangen werden, kon men binnen de vooropgestelde termijn van vijftien werkdagen beantwoorden? 4. Recentelijk werd AlbaniŽ door de Raad van State van de lijst gehaald. Merkt u al enig verschil in het aantal aanvragen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. a) - AlbaniŽ totaal aantal asielaanvragen in 2014: 481 eerste aanvragen: 333 meervoudige aanvragen: 148 - BosniŽ-Herzegovina totaal aantal asielaanvragen in 2014: 89 eerste aanvragen: 54 meervoudige aanvragen: 35 - India totaal aantal asielaanvragen in 2014: 76 eerste aanvragen: 57 meervoudige aanvragen: 19 - Kosovo totaal aantal asielaanvragen in 2014: 494 eerste aanvragen: 229 meervoudige aanvragen: 265 - MacedoniŽ totaal aantal asielaanvragen in 2014: 222 eerste aanvragen: 101 meervoudige aanvragen: 121 - Montenegro totaal aantal asielaanvragen in 2014: 13 eerste aanvragen: 11 meervoudige aanvragen: 2 - ServiŽ totaal aantal asielaanvragen in 2014: 265 eerste aanvragen: 120 meervoudige aanvragen: 145 b) Totaal aantal asielaanvragen ingediend in 2014: 17.213 eerste aanvragen: 10.975 meervoudige aanvragen: 6.238 totaal aantal asielaanvragen ingediend door ingezetenen van de zeven landen op de lijst van veilige landen in 2014: 1640 totaal eerste aanvragen: 905 totaal meervoudige aanvragen: 735 2. - AlbaniŽ aantal beslissingen tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling: 46 aantal beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus: 5 aantal weigeringsbeslissingen (ten gronde): 269 aantal beslissingen tot niet-inoverwegingneming van een meervoudige asielaanvraag: 73 - BosniŽ-Herzegovina aantal beslissingen tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling: 11 aantal beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus: 1 aantal weigeringsbeslissingen (ten gronde): 41 aantal beslissingen tot niet-inoverwegingneming van een meervoudige asielaanvraag: 15 - India aantal beslissingen tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling: 2 aantal beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus: 0 aantal weigeringsbeslissingen (ten gronde): 25 aantal beslissingen tot niet-inoverwegingneming van een meervoudige asielaanvraag: 10 - Kosovo aantal beslissingen tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling: 32 aantal beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus: 0 aantal weigeringsbeslissingen (ten gronde): 169 aantal beslissingen tot niet-inoverwegingneming van een meervoudige asielaanvraag: 132 - MacedoniŽ aantal beslissingen tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling: 6 aantal beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus: 0 aantal weigeringsbeslissingen (ten gronde): 117 aantal beslissingen tot niet-inoverwegingneming van een meervoudige asielaanvraag: 45 - Montenegro aantal beslissingen tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling: 0 aantal beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus: 0 aantal weigeringsbeslissingen (ten gronde): 7 aantal beslissingen tot niet-inoverwegingneming van een meervoudige asielaanvraag: 1 - ServiŽ aantal beslissingen tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling: 23 aantal beslissingen tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus: 0 aantal weigeringsbeslissingen (ten gronde): 97 aantal beslissingen tot niet-inoverwegingneming van een meervoudige asielaanvraag: 74 3. In 2013 bedroeg de gemiddelde behandelingsduur voor de beslissingen tot niet-inoverwegingneming van een asielaanvraag (veilige landen van herkomst) 20 kalenderdagen (te rekenen vanaf de overdracht van het dossier aan het CGVS door de Dienst Vreemdelingenzaken). Voor de eerste negen maanden van 2014 bedroeg dit gemiddelde 22 kalenderdagen. 4. Er is geen duidelijk verschil in verband met het aantal eerste asielaanvragen dat de voorbije drie maanden werd ingediend door Albanezen, in vergelijking met de situatie vůůr het arrest van de Raad van State betreffende de lijst van veilige landen van herkomst. De laatste drie maanden van 2014 bedroeg het gemiddelde aantal eerste asielaanvragen voor AlbaniŽ 28,3 per maand. De eerste negen maanden van 2014 bedroeg het gemiddelde aantal eerste asielaanvragen voor AlbaniŽ 27,5 per maand. De laatste zes maanden van 2013 bedroeg het gemiddelde aantal eerste asielaanvragen voor AlbaniŽ 29,3 per maand.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | POLITIEK ASIEL | VLUCHTELING