...

Bulletin nr : B010 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0117 - Zittingsperiode : 54


Auteur Stefaan Van Hecke, Ecolo-Groen
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Nieuwe dienstregeling gebaseerd op verkoopcijfers.
Datum indiening23/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B010
Publicatiedatum 02/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/01/2015

 
Vraag

De nieuwe dienstregeling van de NMBS is sinds kort van kracht. Uit de communicatie van de leiding van de NMBS blijkt dat deze deels gebaseerd is op de verkoopcijfers. Deze gegevens geven echter een vertekend beeld. Zo kopen veel reizigers abonnementen voor zones. Men weet dus niet in welk station deze pendelaars op- en afstappen. Zo stopt de lijn Oostende-Antwerpen niet langer in Aalter, omdat uit de telling blijkt dat er slechts 2 % van de reizigers die in Aalter opstappen Antwerpen als bestemming hadden. Men gaat er echter aan voorbij dat velen met bestemming Gent uiteindelijk afstapten in het station Gent-Dampoort. Zo blijkt uit tellingen van actiecomités. Bovendien stappen ook nog een behoorlijk aantal personen af in de andere stations tussen Gent en Antwerpen. Bovendien blijkt het alternatief met overstap in Gent-Sint-Pieters in de praktijk niet te lukken. De overstap is zodanig kort dat bij de minste vertraging de reizigers hun aansluiting missen, en deze vertragingen vallen zeer vaak voor. 1. Klopt het dat men bij de opmaak van de nieuwe dienstregeling de verkoopcijfers gebruikt heeft als voornaamste bron van reisgedrag? 2. Erkent u dat in sommige gevallen deze informatie moeilijk te interpreteren was, bijvoorbeeld bij gebrek aan onderverdeling tussen Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort? 3. a) Zo ja, in welke gevallen acht men dat er mogelijks verkeerd reisgedrag is gebruikt voor de nieuwe dienstregeling? b) Is men in deze gevallen van plan de dienstregeling te herbekijken? 4. Is men bereid te bekijken of het niet mogelijk is het station van Aalter terug toe te voegen als stop op de lijn Oostende-Antwerpen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1 tot 3. Bij de opmaak van het nieuwe vervoersplan en de keuze van de haltes werden verschillende statistieken en prognoses gebruikt waaronder ook de verkoopcijfers. Verkoopcijfers zijn belangrijk, maar net zo goed werd rekening gehouden met het potentieel, het globale aanbod per station, de coherentie van het plan en de technische voorwaarden. Het is inderdaad zo dat verkoopcijfers geen differentiatie toelaten binnen een bepaalde verkoopzone, maar in combinatie met andere gegevens kan wel inzicht worden verkregen in de verdeling van de reizigers over verschillende stations van een zone. Ook het aantal klanten tussen Aalter en de stations gelegen tussen Gent-Dampoort en Antwerpen-Berchem werd in rekening gebracht. Het reisgedrag werd dus wel degelijk in al zijn aspecten bestudeerd. Ik heb aan de NMBS gevraagd om zo snel mogelijk een evaluatie te maken van het nieuwe vervoersplan. Die evaluatie zal het mogelijk maken om de correctieve maatregelen te bepalen die op korte en middellange termijn kunnen worden genomen. 4. In de vroegere dienstregeling werd Aalter bediend door 1 IC-trein en 1 stoptrein. Het nieuwe aanbod voor Aalter is groter want er werd een bediening door 1 IC-trein toegevoegd. Op die manier krijgt Aalter een halfuurbediening met Gent en Brussel, de twee topbestemmingen. Naast de 2 IC-treinen die wel in Aalter stoppen, biedt de NMBS bovendien 2 rechtstreekse IC-treinen tussen Brugge en Gent gezien de belangrijke reizigersflux tussen beide provinciehoofdsteden. Indien het technisch mogelijk zou zijn de IC02-trein Oostende - Antwerpen te laten stoppen in Aalter zou dit in de plaats komen van een IC-trein naar Brussel. Daardoor zou in Aalter het halfuuraanbod naar Brussel vervallen. Dit kan tijdens de piek niet aangevuld worden door bijvoorbeeld extra piekuurtreinen in te leggen en betekent dus een minder groot rechtstreeks aanbod naar Brussel voor Aalter. Het betekent eveneens dat Aalter geen rechtstreekse verbinding meer zou hebben met Brussel-Nationaal-Luchthaven en dat er een slechtere spreiding is van het aanbod naar Gent en Brugge. Anderzijds zou er daardoor wel opnieuw een rechtstreekse verbinding komen met Gent-Dampoort, Lokeren, Sint-Niklaas, Beveren, Antwerpen en Oostende. Het inlassen van deze stop zou positief zijn voor 11 % van de reizigers (reizigers uit Dampoort inbegrepen), maar het is nadeliger voor de 19 % reizigers die van en naar Brussel reizen. In de keuze om met de IC naar Antwerpen of de IC naar de luchthaven van Brussel te stoppen in Aalter heeft NMBS gekozen voor de optie van een homogeen aanbod met elk halfuur dezelfde bestemming (Brussel) en een goede overstapmogelijkheid met de IC Oostende - Antwerpen in Gent-Sint-Pieters.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenVERVOERBELEID | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS | DIENSTREGELING VAN HET VERVOER