...

Bulletin nr : B010 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0114 - Zittingsperiode : 54


Auteur Olivier Maingain, FDF
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Directie Inschrijvingen van Voertuigen (DIV). - Inschrijvingsaanvragen van een particulier. - Verdeling volgens taalrol. - Brussel en randgemeenten.
Datum indiening22/12/2014
Taal F
Publicatie vraag     B010
Publicatiedatum 02/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/01/2015

 
Vraag

1. Hoe waren de aanvragen tot inschrijving voor personenwagens, motorfietsen en aanhangwagens van personen met domicilie in een van de negentien gemeenten van het Brussels Gewest verdeeld over de taalrollen (F/N) in de referentiejaren 2010, 2011 en 2012? 2. Hoe waren de inschrijvingsaanvragen voor auto's, motorfietsen en aanhangwagens van personen met domicilie in een van de zes randgemeenten bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken verdeeld over de taalrollen (F/N) in de voormelde referentiejaren?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

Aangezien de DIV (Directie van de Inschrijving van de Voertuigen) geen cijfers bijhoudt over de taal van de inschrijvingsaanvragen, maar enkel over de taal waarin de kentekenbewijzen worden opgemaakt en afgeleverd aan de titularis van de inschrijving, kunnen enkel cijfers worden meegedeeld met betrekking tot de verdeling over de taalrollen (N/F) van de kentekenbewijzen. De cijfers voor de jaren 2010, 2011 en 2012 vindt u in de onderstaande tabellen. Brussels Hoofdstedelijk Gewest: De zes randgemeenten bedoeld in artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken [van 18 juli 1966, Belgisch Staatsblad van 2 augustus 1966]:

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenTAALGROEP | VERVOERBELEID | HOOFDSTEDELIJK GEWEST BRUSSEL | REGISTRATIE VAN EEN VOERTUIG
Eurovoc kandidaat-descriptorenGEMEENTE MET EEN BIJZONDERE TAALREGELING