...

Bulletin nr : B010 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0090 - Zittingsperiode : 54


Auteur Roel Deseyn, CD&V
Departement Minister van FinanciŽn
Sub-departement FinanciŽn
Titel Europese Commissie. - Doorlichting van het rulingbeleid.
Datum indiening24/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B010
Publicatiedatum 02/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/01/2015

 
Vraag

De Europese Commissie schakelt een versnelling hoger in haar plannen om fiscale rulings te onderzoeken. Alle 28 EU-landen moeten uitleg geven over hoe ze afspraken maken met bedrijven of burgers over belastingen. De Europese Commissie vraagt onder meer om een lijst te bezorgen van alle bedrijven die een ruling hebben verkregen tussen 2010 en 2013. In het verleden werd reeds informatie opgevraagd door de Europese Commissie in verband met het Belgische rulingbeleid. Op 19 december 2013 werd een vragenlijst overgezonden aan de Belgische regering. Er werd informatie gevraagd over artikel 185 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. In 2004 werd artikel 185 van het Wetboek van de inkomstenbelasting aangevuld met een ß 2. Met de invoering van het artikel heeft de toenmalige regering vorm willen geven aan het arm's length-principe in het Belgisch fiscaal recht. Het artikel geeft de Belgische rulingdienst een verregaande bevoegdheid om akkoorden te sluiten met multinationale bedrijven. 1. a) Op welke wijze heeft u geantwoord op vragen van de Europese Commissie met betrekking tot het Belgische rulingbeleid? b) Kan het parlement tevens beschikken over deze antwoorden? 2. a) Steunt u de automatische uitwisseling van rulingbesluiten binnen de EU? b) Op welke overweegt u initiatieven te nemen om de Belgische rulings automatisch uit te wisselen?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. a) In het kader van het onderzoek van de Europese Commissie met betrekking tot de toepassing van artikel 185, ß 2, WIB 92 werd alle info bezorgd die het DG (Directie-Generaal) Mededinging moet toelaten een oordeel te vormen over het Belgische rulingbeleid ter zake. Aangezien het een zuivere toepassing van de OESO-richtlijnen inzake verrekenprijzen betreft, wordt het beleid ter zake dan ook verdedigd. De algemene vragenlijst betreffende het Belgisch rulingbeleid werd recent ontvangen en dient nog beantwoord te worden. Het is evident dat BelgiŽ ook hier alle informatie zal bezorgen die het DG Mededinging vraagt. b) Zie antwoord 1. a). 2. BelgiŽ heeft zich aangesloten bij het verzoek van Frankrijk, Duitsland en ItaliŽ om snel werk te maken van een richtlijn inzake: - de voorwaarden waaronder de lidstaten fiscale rulings kunnen afleveren, - de verplichte automatische uitwisseling van rulings tussen de belastingadministraties van verschillende lidstaten. Op 9 december (2014) heeft de Ecofin deze vraag naar onderzoek positief onthaald. Het werk in dit verband wordt begin 2015 aangevat en tegen einde juni (2015) wordt een eerste voortgangsrapport opgesteld. Wanneer de richtlijn van toepassing is, zal de Belgische wetgeving worden aangepast indien zou blijken dat de huidige voorwaarden voor het afleveren van een ruling niet in overeenstemming zijn met die richtlijn. In afwachting van die richtlijn, blijft BelgiŽ de rulings meedelen aan andere lidstaten wanneer daarom verzocht wordt.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | BELASTINGBELEID | BELASTINGOVEREENKOMST | EG COMMISSIE