...

Bulletin nr : B010 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0089 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Minister van Financiën
Sub-departement Financiën
Titel Gelegenheidsarbeid.
Datum indiening24/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B010
Publicatiedatum 02/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/01/2015

 
Vraag

Sinds het aanslagjaar 2014 werden enkele maatregelen genomen die de horecasector een nieuw sociaal en fiscaal regime aanbieden voor gelegenheidsarbeid. Op fiscaal vlak is het inkomen uit die gelegenheidsarbeid nu afzonderlijk belastbaar aan een tarief van 33%. Hierdoor wordt de bezoldiging die een gelegenheidswerknemer ontvangt aan een tarief van 33% belast in plaats van aan het progressief tarief. Het moet gaan om bezoldigingen voor prestaties geleverd tijdens maximaal 50 dagen per jaar. Indien op het aanslagbiljet blijkt dat het voordeliger is voor de gelegenheidswerker om zijn bezoldiging net zoals zijn arbeidsinkomsten toch progressief te laten belasten, zal dit automatisch gebeuren. Op die manier zal de gelegenheidswerker niet benadeeld worden door het afzonderlijk tarief van 33%. 1. a) Hoeveel werknemers hebben hiervan gebruik gemaakt? b) Hoeveel studenten? c) Hoeveel werkgevers? 2. a) Hoeveel dagen hebben werknemers gemiddeld gewerkt in het statuut van gelegenheidsarbeid? b) Hoeveel werknemers hebben 50 dagen gewerkt als gelegenheidsarbeider in de horeca? 3. a) Hoeveel dagen hebben studenten gemiddeld gewerkt in het statuut van gelegenheidsarbeid? b) Hoeveel studenten hebben 50 dagen gewerkt als gelegenheidsarbeider in de horeca? 4. Zal de teller van gelegenheidswerk worden geïntegreerd in het bestaand systeem voor studenten? Zo kunnen studenten op slechts één platform zien hoeveel dagen ze nog kunnen werken als student en hoeveel dagen als gelegenheidswerknemer. Bovendien kan op deze manier het nieuwe systeem van gelegenheidsarbeid op een eenvoudige manier worden gecommuniceerd naar studenten.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

Momenteel is de inkohiering van het aanslagjaar 2014 nog volop aan de gang. Er zijn derhalve nog geen representatieve gegevens voorhanden om een afdoend antwoord te formuleren op de door u gestelde vragen. De gewone aanslagtermijn voor aanslagjaar 2014 verstrijkt pas op 30 juni 2015. Normaliter zullen de nodige statistische inlichtingen pas vanaf eind van de maand juli 2015 beschikbaar zijn. Van zodra de gegevens voorhanden zijn, zal ik u deze onverwijld mededelen.

 
Eurovoc-hoofddescriptorFISCALITEIT
Eurovoc-descriptorenFISCALITEIT | BELASTING | HORECABEDRIJF | TIJDELIJK WERK
Vrije trefwoordenSTUDENTENARBEID