...

Bulletin nr : B010 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0088 - Zittingsperiode : 54


Auteur Nele Lijnen, Open Vld
Departement Minister van Financiën
Sub-departement Financiën
Titel Administratieve diensten en overheidsbedrijven. - Algemene staking van 15 december 2014.
Datum indiening22/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B010
Publicatiedatum 02/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/01/2015

 
Vraag

Uit opiniepeilingen bleek dat amper één op vijf personen achter de algemene staking van 15 december 2014 stond. Zelfs binnen de vakbonden waren de meningen daarover verdeeld. Helaas werden heel wat werknemers door het recht op staken gehinderd om hun recht op werken uit te oefenen - er waren zelfs zorgverleners die niet tot bij hun patiënten konden geraken. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld over de werkelijke impact van de staking. Voor wat betreft de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder uw bevoegdheden vallen: 1. a) Hoeveel personen hebben uit vrije wil deelgenomen aan de algemene staking? b) Hoeveel van deze personen waren aangesloten bij een vakbond? 2. Hoeveel personen hebben een dag verlof genomen? 3. Hoeveel personen werkten sowieso niet op maandag omwille van tijdskrediet, ouderschapsverlof of een ander themaverlof? 4. Hoeveel personen hebben zich ziek gemeld of waren reeds in ziekteverlof? 5. a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt? b) Hoeveel van deze personen werken sowieso thuis op maandag? 6. a) Hoeveel personen hebben een bewijs van NMBS binnengeleverd om aan te tonen dat ze niet ter plaatse geraakten? b) Mochten deze personen dat zonder gevolg en betalend thuis blijven of moesten zijn een dag onbetaald of betaald verlof nemen? 7. a) In welke diensten of bij welke overheidsbedrijven werden werkwilligen gehinderd om aan de slag te gaan? b) Welke actie werd ondernomen om deze mensen hun recht op arbeid te verzekeren? 8. Hoeveel productiviteitsverlies heeft deze staking opgeleverd voor de diensten? 9. Waren er ook kabinetsmedewerkers die hebben deelgenomen aan de staking?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. a) 1.259 medewerkers hebben zich in staking gemeld op maandag 15 december 2014. b) Overeenkomstig het syndicaal statuut behoren deze inlichtingen tot de privésfeer. 2.  4.877 personen namen verlof op maandag 15 december 2014. 3.  469 personen werken niet op maandag omwille van loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof of een ander themaverlof. 4.  1.824 medewerkers waren reeds in ziekteverlof of hebben zich die dag ziek gemeld. 5. a) 3.773 personen hebben thuis gewerkt (telewerk en satellietkantoorwerk). b) Telewerk met vaste dag bestaat niet (het zogenaamd regulier telewerk) bij de FOD Financiën. Gezien men telewerk steeds dient aan te vragen, heeft men in overleg met de chef steeds grote flexibiliteit in de keuze van de dag waarop men thuis werkt. 6. a) Er zijn geen statistische gegevens beschikbaar om het aantal NMBS-attesten te bepalen. In het kader van georganiseerde werkonderbrekingen waaraan het personeel niet actief deelneemt dienen de medewerkers, om de continuïteit van de dienst te verzekeren, alle nodige schikkingen te treffen en alle redelijke middelen aan te wenden om op het werk aanwezig te zijn (bijvoorbeeld met het openbaar vervoer, te voet, met de fiets, enzovoort). Dit wordt nauw opgevolgd door de functionele chefs die, indien nodig, de medewerkers vragen een vakantiedag in te schrijven. b) Voor zover de werknemers de bepalingen onder a) in acht namen, wordt geen enkele inhouding van wedde voorzien voor medewerkers die de dag van de staking thuis bleven. 7. a) Wat Wallonië betreft, werden er stakingspiketten opgesteld in volgende gebouwen: Aarlen, La Louvière, Houdeng-Goegnies, Luik, Ath, Namen en Nijvel. Wat Vlaanderen betreft, werd er één stakingspiket opgesteld in Turnhout. b) In Aarlen, La Louvière, Houdeng-Goegnies, Luik, Ath, Namen en Nijvel werd het recht op arbeid niet gerespecteerd. In Turnhout werd het recht op arbeid wel gerespecteerd. Het Directiecomité van de FOD Financiën besliste om geen juridische strijd aan te gaan tegen diegenen die het recht op arbeid beletten, in de hoop dat dit een eenmalige globale syndicale actie betrof. 8. De medewerkers van de FOD Financiën worden steeds op hun jaarlijks resultaat beoordeeld. Hoe dan ook dienen ze hun resultaat te behalen en hun werkplan af te werken. 9. Er hebben geen kabinetsmedewerkers van Financiën deelgenomen aan de staking.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenOVERHEIDSADMINISTRATIE | OVERHEIDSBEDRIJF | STAKING | PERSONEEL | OVERHEID