...

Bulletin nr : B010 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0141 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sarah Smeyers, N-VA
Departement Minister van Justitie
Sub-departement Justitie
Titel Gokverslaving.
Datum indiening22/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B010
Publicatiedatum 02/02/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum26/01/2015

 
Vraag

De Kansspelcommissie waarschuwde in september 2014 nog voor het gevaar van gok-applicaties voor smartphones. De drempel om te gokken is hierdoor na het online gokken via websites zo mogelijk nog kleiner geworden en vooral jongeren zijn zich niet bewust van de gevaren. Zonder het in eerste instantie zelf door te hebben, raken jongeren en volwassenen verslaafd aan gokken, met alle financiŽle gevolgen van dien. Wanneer men gaat kijken naar het hulpaanbod voor mensen met een gokverslaving is er onder andere de website "gokhulp.be", wat een gezamenlijk initiatief is van de Kansspelcommissie, CAD Limburg en Le Pťlican. Op deze site kan er een gratis online begeleiding bij gokverslaving gevolgd worden, deze is volledig geautomatiseerd en duurt twaalf weken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om telefonisch hulp te vragen via het gratis nummer SOS Spelen. Dit nummer brengt mensen 24 uur op 24 in contact met hulpverlening. Iets drastischer is de mogelijkheid die de Kansspelcommissie biedt om een toegangsverbod aan te vragen voor alle casino's en speelautomatenhallen. Dit kan men persoonlijk aanvragen of door een belanghebbende derde. 1. a) Hoeveel mensen maakten al gebruik van de online begeleiding via "gokhulp.be?" Graag deze cijfers opgesplitst per jaar en per provincie. b) Hoeveel van de gebruikers tot nu toe zijn jonger dan 25 jaar? Graag opgesplitst per jaar. c) Hoeveel van alle gebruikers volgden het volledige programma van twaalf weken? d) Is er zicht op het aantal mensen dat met succes begeleid werd? e) Welke doelstelling hadden de initiatiefnemers vooropgesteld? Wat beoogt men voor de komende jaren? Hoe wordt dit geŽvalueerd? 2. a) Hoe vaak werd er tot nu toe gebruik gemaakt van het gratis nummer SOS Spelen? Graag deze cijfers opgesplitst per jaar. b) Heeft u enig zicht op het profiel van de gebruikers, kan u een opsplitsing per leeftijdscategorie geven ( jonger dan 18 jaar, 18 tot 30 jaar, 31 tot 50 jaar, 51 tot 64 jaar, 65 en ouder)? c) Heeft u enig zicht over het onderwerp van de oproepen? Hoe vaak ging het om informatievragen? Hoe vaak werd er doorverwezen? 3. a) Hoeveel aanvragen tot toegangsverbod werden er de voorbije jaren door de Kansspelcommissie ontvangen? Cijfers graag opgesplitst per jaar en per provincie. b) Hoeveel van deze aanvragen werden door de persoon zelf aangevraagd en hoeveel door een belanghebbende derde? c) Hoeveel van deze aanvragen werden toegekend en hoeveel geweigerd? d) Op welke basis werd er een aanvraag tot toegangsverbod geweigerd?


 
Status 1 rťponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. a) Er wordt via www.gokhulp.be / www.aide-aux.joeurs.be geen online begeleiding aangeboden, zoals dat bij Alcoholhulp wel het geval is. Er wordt enkel zelfhulp aangeboden, waar geen hulpverlener aan te pas komt. Uit onderzoek blijkt dat zelfhulp veel minder effectief is dan begeleiding en haken de deelnemers sneller af (te vergelijken met een zelfhulpboek dat wel gekocht wordt maar zelden wordt uitgelezen). Uit Nederlands onderzoek bij websites die online hulp aanbieden rond afhankelijkheidsproblemen kunnen we afleiden dat zelfhulp bij 15 tot 30 % van de deelnemers effectief is, bij online begeleiding zijn die cijfers 50 tot 70 %. i) www.gokhulp.be - Cijfers 2013 Antwerpen: 23 % Brussels gewest: 3 % Vlaams-Brabant: 9 % Limburg: 13 % Oost-Vlaanderen: 26 % West-Vlaanderen: 8 % Buitenland: 17 % - Cijfers 2014 Antwerpen: 21,43 % Brussels gewest: 1,02 % Vlaams-Brabant: 11,22 % Limburg: 11,73 % Oost-Vlaanderen: 23,47 % West-Vlaanderen: 15,31 % Buitenland: 14,80 % WalloniŽ: 1,20 % ii) www.aide-aux-joueurs.be Aantal deelnames aan het zelfhulpprogramma: 2013: 82 personen 2014: 168 personen Herkomst: Waals-Brabant : 6,54 % Luik : 22,69 % Namen : 7,31 % Henegouwen : 22,31 % Luxemburg : 3,08 % Antwerpen : 1,92 % Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 20,00 % Vlaams-Brabant : 3,08 % Limburg : 0,38 % Oost-Vlaanderen : 0,38 % West-Vlaanderen : 1,15 % Buitenland : 11,15 % b) Cijfers 2013 Leeftijd www.gokhulp.be 16: 1 % 16?17: 1 % 18?24: 23 % 25?34: 36 % 35?44: 24 % 45?54: 9 % 55?64: 5 % 64: 1 % Leeftijd www.aide-aux-joueurs.be 18: 1 % 18?24: 11 % 25?34: 42 % 35?44: 32 % 45?54: 10 % 55?64: 4 % 64: 0 % Cijfers 2014 Leeftijd www.gokhulp.be 16: 0,51 % 16?17: 0,51 % 18?24: 29,08 % 25?34: 38,78 % 35?44: 20,92 % 45?54: 7,14 % 55?64: 2,55 % 64: 0,51 % Leeftijd www.aide-aux-joueurs.be 16: 1,17 % 16?17: 0,00 % 18?24: 16,96 % 25?34: 35,09 % 35?44: 24,56 % 45?54: 14,62 % 55?64: 7,02 % 64: 0,58 % c) Zelfhulp volledig gevolgd ('Volledig' wil zeggen: alle opdrachten (7 in totaal) ingevuld): - 20 in 2013; - 35 in 2014. d) Aangezien er geen contact is met de deelnemers, hebben we ook geen zicht op hoe succesvol het programma was. Het programma niet volledig volgen (bijvoorbeeld stoppen na 3 weken) kan toch tot een goed resultaat leiden, maar omgekeerd is het wel volledig volgen evenmin een garantie voor succes. Dit zien we ook bij de online begeleiding door een hulpverlener bij Alcoholhulp. Sommige deelnemers staan ver genoeg na enkele weken, andere moeten we na 12 weken doorverwijzen naar verdere hulpverlening. e) De eerste doelstelling was de website voldoende bekend maken om een preventieve functie te vervullen, en, daarnaast problematische gokkers sneller naar de hulpverlening te kunnen oriŽnteren (al dan niet via de zelfhulp). De verdere doelstelling is online begeleiding aan te bieden, omdat uit de praktijk blijkt dat problematische gokkers zeer moeilijk de stap naar hulpverlening zetten. Laagdrempelige en anonieme online hulp kan het vangnet groter maken en zal meer succesvol zijn in het realiseren van effectieve doorverwijzing indien nodig. Via online begeleiding zullen we ook een veel beter zicht hebben op de werkzame factoren van het programma en het kunnen aanpassen indien nodig. Voor 2015, is het doel dus het derde luik van de website te ontwikkelen (een programma waarbij gebruikers de mogelijkheid krijgen om te chatten met een therapeut.). Zodra de financiŽle middelen hiervoor worden vrijgemaakt, zal dit programma ontwikkeld worden. Daarvoor zijn wel de nodige financiŽle middelen nodig. Dit (derde) deel van de website is heel belangrijk. De resultaten van dit programma bij de begeleiding van alcoholverslaafden is heel hoopgevend en veel beter dan het geautomatiseerde programma. 2. a) 2013: 3025 oproepen 2014: 1813 oproepen (waarvan 2/3 Franstalig, 1/3 Nederlandstalig) b) Er worden geen gegevens bijgehouden over de leeftijd van de oproepers. c) De inhoud van de oproepen is heel gevarieerd: informatie over de Kansspelcommissie, het zoeken naar hulp, de Nationale Loterij, de procedure om een uitsluiting aan te vragen of te annuleren. 3. a) begin 2013: 17.424 vrijwillige uitsluitingen actief; begin 2014: 19.665 vrijwillige aanvragen actief; begin 2015: 22.111 vrijwillige aanvragen actief; begin 2014: 85 actieve uitsluitingen door een belanghebbende derde. begin 2015: 133 actieve uitsluitingen door een belanghebbende derde. provincies (begin 2015) b) Zie 3. a) c) Er werden in 2014, 2 uitsluitingen door een belanghebbende geweigerd. d) Een vrijwillige aanvraag wordt nooit geweigerd. Dergelijke aanvragen worden de dag van ontvangst meteen gecodeerd, zodat de uitsluiting meteen van kracht is. De vraag voor een toegangsverbod door een derde wordt nader onderzocht in het licht van aangetoonde beheersing van het spelgedrag.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSOCIAAL LEVEN
Eurovoc-descriptorenKANSSPEL | SOCIAAL PROBLEEM | SOCIAAL LEVEN | INTERNETSITE