...

Bulletin nr : B009 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0034 - Zittingsperiode : 54


Auteur Zakia Khattabi, Ecolo-Groen
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel CGVS. - Beslissingen.
Datum indiening17/12/2014
Taal F
Publicatie vraag     B009
Publicatiedatum 26/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/01/2015

 
Vraag

Op de website van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) (klik op "Asielstatistieken 2013") staat te lezen dat het CGVS in 2013 in totaal 18.193 beslissingen nam. Dat cijfer omvat diverse beslissingen (waaronder vooral negatieve beslissingen of beslissingen tot toekenning van een internationale beschermingsstatus), alle nationaliteiten bijeengerekend. 1. a) Hoeveel beslissingen werden er in 2013 gemiddeld per protection officer (dossierbeheerder) bij het CGVS genomen, alle geografische secties bijeengerekend? b) Kan u de berekeningsmethode in detail toelichten? 2. Hoeveel beslissingen werden er in 2013 in totaal genomen per geografische sectie?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Er zijn geen statistieken beschikbaar over het gemiddelde aantal beslissingen per protection officer. Dergelijke statistieken zijn erg moeilijk te verzamelen wegens de diversiteit van de parameters waarmee rekening moet worden gehouden voor een dergelijke berekening (aantal dagen effectieve aanwezigheid op het werk, diverse afwezigheden, aantal vrijstellingen voor opleiding, diverse missies en dergelijke). 2. Aantal beslissingen per geografische sectie in 2013: Sectie Afrika : 3.055 Sectie Balkan : 2.489 Sectie Congo : 2.762 Sectie Midden-Oosten/Azië : 4.704 Sectie Oost Europa : 2.366 Sectie Project : 2.814.

 
Eurovoc-hoofddescriptorMIGRATIEBELEID
Eurovoc-descriptorenMIGRATIEBELEID | VLUCHTELING