...

Bulletin nr : B009 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0104 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Assistentie blinde en slechtziende reizigers.
Datum indiening11/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B009
Publicatiedatum 26/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/01/2015

 
Vraag

Blinde en slechtziende reizigers moeten als ze de trein nemen 24 uur op voorhand hun assistentie aanvragen. Dat is 24 uur korter dan de Europese norm, maar zorgt voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM) zeker voor een belemmering. Zo kunnen ze niet de dag zelf beslissen om een uitstap te maken, of kunnen ze in problemen komen bij vertragingen of als ze hun trein missen. Wanneer een blinde of slechtziende reiziger vooraf zijn reisprogramma meegedeeld heeft aan de NMBS, beschikt de treinbegeleider op zijn draagbaar toestel over alle nuttige informatie. Hij kan dan proactief handelen. Als de slechtziende, om welke reden dan ook, niet vooraf verwittigd heeft kan enige flexibiliteit van de (trein)begeleider al heel wat hulp bieden. Zo kan de treinbegeleider ervoor zorgen dat alle stations mondeling worden omgeroepen in de trein en kan het personeel de PBM tijdens de reis opzoeken. Het is belangrijk dat het personeel daarvan bewust wordt gemaakt. In sommige stations staan er assistentiepalen die hulp kunnen bieden aan blinden en slechtzienden. Al blijkt dat die palen niet altijd aangeduid worden met een begeleidende ribbelstrook en dus moeilijk te vinden zijn. Ook betekent zo'n assistentiepaal niet dat er daarom ook hulp aanwezig is in het station. Reizigers in Noorderkempen worden bijvoorbeeld doorverbonden met het station van Antwerpen-Centraal. 1. Hoeveel assistentiepalen zijn er aanwezig in de Belgische stations? 2. Wat is het specifieke doel van deze palen, welke dienstverlening wordt er geboden? 3. Is het mogelijk om een signaal te sturen van de assistentiepaal naar de treinbegeleider in een voorbijrijdende trein, zodat de treinbegeleider de reiziger kan bijstaan? Zo zou reserveren op voorhand niet langer nodig kunnen zijn voor de groep van blinden en slechtzienden. 4. Zo ja, is het mogelijk om een systeem uit te werken waarbij een blinde of slechtziende reiziger na aanmelding via de assistentiepaal in elk station geholpen kan worden door het aanwezig treinpersoneel? 5. Wat zijn de toekomstplannen en doelstellingen van de assistentiepalen? 6. Hoe ziet de planning eruit wat de uitrol van assistentiepalen betreft? 7. Worden er altijd begeleidende stroken voorzien naar de assistentiepaal? 8. a) Hoe vaak werden de assistentiepalen de afgelopen jaren gebruikt? b) Voor welke zaken werden ze gebruikt (aanmelden voor begeleiding, informatie,...)?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1, 5 en 6. Momenteel zijn 107 assistentiezuilen geplaatst in 105 stations. De doelstelling is om de 114 stations waar assistentie voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) georganiseerd wordt, met minstens één zuil uit te rusten. Tegen eind 2015 zullen 110 assistentiezuilen in dienst worden gesteld. In Oostende, Genk en Deinze zullen er nog zuilen bijkomen. 2. Personen met Beperkte Mobiliteit die hun assistentie gereserveerd hebben kunnen deze assistentiezuilen gebruiken om hun aanwezigheid in het station te melden. 3. Het is niet mogelijk om de assistentiezuilen zo in te stellen, dat de treinbegeleider onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van een aanvraag tot assistentie. De operator die een oproep beantwoordt die werd gemaakt vanuit een assistentiezuil, kan indien nodig contact opnemen met een treinbegeleider. Deze mogelijkheid maakt echter geen deel uit van de standaardprocedure omdat dit diverse classificaties van de PBM-klanten zou impliceren, wat NMBS niet wenst. De PBM worden prioritair geholpen door het stationspersoneel (de teams van B for You), die in het bijzonder opgeleid zijn in het gebruik van mobiele hellingen. Als een treinbegeleider de PBM-klant bovendien zou moeten afhalen aan de assistentiezuilen, dan zou de stiptheid in het gedrang komen. 4. Zoals aangegeven bij het antwoord op vraag 3, wil NMBS niet dat PBM's verschillend behandeld worden naargelang hun handicap. NMBS stelt daarentegen alles in het werk om elke PBM-klant die zich aanbiedt te helpen, zelfs zonder reservering. Het reserveren van assistentie biedt toch de garantie van een kwaliteitsvolle dienstverlening. 7. Bij stationsverbouwingen wordt inderdaad rekening gehouden met de voorzieningen voor een assistentiezuil. Wanneer de lokatie van een assistentiezuil gekend is zullen geleidelijnen worden voorzien naar die zuil. 8. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal keer dat assistentiezuilen worden gebruikt. Deze zuilen worden alleen gebruikt voor het melden van aanwezigheid.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenGEHANDICAPTE | VERVOERBELEID | VERVOER PER SPOOR | FACILITEITEN VOOR GEHANDICAPTEN
Vrije trefwoordenNMBS