...

Bulletin nr : B009 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0103 - Zittingsperiode : 54


Auteur Jef Van den Bergh, CD&V
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel NMBS. - Nieuwe dienstregeling voor Kessel-Nijlen-Bouwel.
Datum indiening11/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B009
Publicatiedatum 26/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/01/2015

 
Vraag

Vanaf 14 december 2014 treedt het nieuwe vervoersplan van de NMBS in voege. Er was immers nood aan een robuuste en realistische dienstregeling gericht op betere stiptheid. De principes die de NMBS daarbij naar voren schuift zijn: gecadanceerde dienstverlening, homogene spreiding, symmetrie in de dienstregeling, dezelfde treintypes op dezelfde verbindingen en realistische overstaptijden. De noden van de reizigers stonden centraal. Voor de reizigers van Kessel, Bouwel en Nijlen zorgt de nieuwe treinverbinding terug voor een rechtstreekse P-trein met Brussel, dat is een goede zaak. Maar naar Antwerpen lijken de reizigers erop achteruit te gaan. De rechtstreeks L-trein verandert in een trein met overstap in Lier. De pendelaars kunnen aankomen in Antwerpen-Centraal om 7.45u of 8.29u. Van een homogene spreiding is hier geen sprake aangezien er 45 minuten tussen de twee treinen zit. 's Avonds verandert de dienstregeling naar 16.15u en 16.25u, weer zitten er slechts 10 minuten tussen beide vertrekuren en is de volgende trein pas 45 minuten later. Bovendien is er het probleem van oude treinstellen en overvolle treinen, doordat ze vaak in verminderde samenstelling rijden. Dat bleek ook uit eerdere parlementaire vragen. 1. Wat is de reden van de weinig homogene spreiding tussen de treinen van Bouwel/ Nijlen/ Kessel naar Antwerpen? 2. Wat is de huidige situatie van de capaciteit op de lijnen Brussel - Nijlen en Antwerpen - Nijlen? 3. Welke maatregelen worden in het nieuwe vervoersplan genomen om aan deze capaciteitsproblemen tegemoet te komen? 4. a) Wanneer wordt een eerste evaluatie van het nieuwe vervoersplan gepland? b) Wanneer zullen dan de eerste kleine aanpassingen mogelijk zijn?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. De aankomst- en vertrekuren van de stoptrein Mol-Antwerpen werden gewijzigd om gedurende de ganse dag een halfuuraanbod te kunnen aanbieden op de baanvakken Mol - Herentals en Lier - Antwerpen. Het is inderdaad zo dat de veranderde aankomst- en vertrekuren van de stoptrein Mol-Antwerpen als gevolg heeft dat voor de stations Kessel, Nijlen en Bouwel de stoptrein dichter bij de piekuurtreinen liggen. De piekuurtreinen kunnen niet gewijzigd worden omdat ze aansluiting dienen te geven in Lier op de IC-trein naar en van Brussel. In de avondpiek verschuiven de stoptreinen om dezelfde redenen als 's ochtends. 2 en 3. Sinds de nieuwe dienstregeling wordt er nu in verschillende stations geobserveerd naar welke treinen de reizigers zich voornamelijk richten met de bedoeling om zo snel mogelijk te kunnen bijsturen in geval van overbezettingen. De inzet van het treinmaterieel wordt zo optimaal mogelijk geregeld, voortgaande op de bestaande en te verwachten behoeften naar het aantal aan te bieden zitplaatsen. Bovendien dient er rekening gehouden te worden met bijvoorbeeld de inzet van het materieel en de locatie van de onderhoudswerkplaatsen. De NMBS is zich er van bewust dat de meeste reizigers bij voorkeur het modernste treinmaterieel wensen te gebruiken, maar er is helaas niet voldoende materieel om dat ook te realiseren. De NMBS wil toch zo veel mogelijk hieraan tegemoetkomen en heeft dan ook een nieuwe bestelling uitgeschreven voor een groot aantal nieuwe dubbeldekstreinen die zullen worden ingezet op het gehele net. Momenteel is zo dat van zodra de elektrificatiewerken op de lijn Mol - Herentals voltooid zijn, Desiro-treinstellen zullen worden ingezet op de L-trein Mol - Antwerpen. 4. Ik heb aan de NMBS gevraagd om zo snel mogelijk een evaluatie te maken van het nieuwe vervoersplan. Afhankelijk van de aard van de vastgestelde problemen en de mogelijke oplossingen, wordt ofwel onmiddellijk bijgestuurd ofwel wordt gezocht naar meer structurele aanpassingen die in een latere fase eventueel kunnen worden doorgevoerd.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenANTWERPEN | VERVOERBELEID | VERVOER PER SPOOR
Vrije trefwoordenNMBS | DIENSTREGELING VAN HET VERVOER