...

Bulletin nr : B009 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0102 - Zittingsperiode : 54


Auteur Philippe Goffin, MR
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Radarverklikkers.
Datum indiening11/12/2014
Taal F
Publicatie vraag     B009
Publicatiedatum 26/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/01/2015

 
Vraag

Vandaag heeft 10 tot 15 procent van de Belgische automobilisten een radarverklikker in de auto. Het mag verbazingwekkend lijken, maar de federale politie werkt samen met het bedrijf dat die Coyoteradarverklikkers op de markt brengt. De politie stuurt de betrokken automobilisten via die apparaatjes namelijk berichtjes om ze over de verkeerssituatie en de verkeershinder te informeren. Die samenwerking heeft aanzienlijke voordelen, maar doet ook vragen rijzen. 1. Werd er aangetoond dat de verkeersveiligheid dankzij het gebruik van apparaatjes zoals de Coyote is toegenomen? 2. Wat zijn de concrete modaliteiten voor de samenwerking tussen de federale politie en de Coyotegebruikers op het gebied van verkeersveiligheid?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) heeft tot op heden geen studie uitgevoerd naar de impact van toestellen zoals de Coyote op de verkeersveiligheid. Er kan niet cijfermatig aangetoond worden of er al of niet een positieve impact is op de verkeersveiligheid door het gebruik van de Coyote. Het systematisch melden van incidenten op de autosnelwegen, zoals ongevallen of een spookrijder, dragen uiteraard bij aan de verkeersveiligheid en dit onafhankelijk van het medium dat hiervoor gebruikt wordt. Wanneer bestuurders gewaarschuwd worden dat zij naar een hindernis of obstakel toe rijden kunnen zij hierop anticiperen en hun rijgedrag aanpassen. De federale wegpolitie levert de nodige inspanningen om via het Vlaams verkeerscentrum en PEREX (le centre de trafic de la Région wallonne) veiligheidswaarschuwingen te verspreiden om de bestuurders attent te maken op een gevaarlijke situatie. Deze veiligheidswaarschuwingen zijn vanuit PEREX sinds iets meer dan één jaar ook mogelijk via het systeem 'Coyote'. De federale politie doet echter niet mee aan de melding van haar verkeerscontroles via het systeem 'Coyote'.

 
Eurovoc-hoofddescriptorVERVOERBELEID
Eurovoc-descriptorenAUTOMOBIELUITRUSTING | MEETAPPARAAT | VERVOERBELEID | VERKEERSCONTROLE | SNELHEIDSVOORSCHRIFTEN | VERKEERSVEILIGHEID