...

Bulletin nr : B009 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0101 - Zittingsperiode : 54


Auteur Brecht Vermeulen, N-VA
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Toewijzing van verkeersboetes via Verkeerveiligheidsfonds.
Datum indiening12/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B009
Publicatiedatum 26/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/01/2015

 
Vraag

De wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzakeverkeersveiligheid, bepaalt dat de opbrengsten van verkeersboetes via het Verkeersveiligheidsfonds deels worden toegewezen aan de politiezones. Met betrekking tot deze opbrengsten rijzen de volgende vragen. 1. Hoeveel bedraagt de totale opbrengst aan verkeersboetes in de jaren 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 uitgesplitst per provincie waar de boetes uitgeschreven werden? 2. Wanneer werden de politiezones ge´nformeerd welke de bedragen aan hen zouden worden toegewezen? 3. Zijn er betreffende de voorbije jaren bezwaren geweest van politiezones die vonden dat het bedrag voor hun zone niet correct was? 4. a) Wanneer zijn de opbrengsten van die verkeersboeten overgemaakt aan de politiezones? b) Gebeurde dit telkens met het volledige bedrag, of werd er eerst een voorschot gestort en dan later het saldo?


 
Status 1 rÚponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. 2010: 115.811.365,92 euro; 2011: 136.045.691,24 euro; 2012: 143.216.883,47 euro; 2013: 139.793.358,34 euro; 2014: 167.570.740,31 euro. Dit bedrag wordt onder verschillende begunstigden verdeeld: FOD Justitie, FOD Mobiliteit, ge´ntegreerde politie. Wij zijn niet in staat u de opsplitsing van deze ontvangsten per provincie te bezorgen. De ontvangsten worden namelijk rechtstreeks ge´nd door de FOD FinanciŰn (onmiddellijke inningen, minnelijke schikkingen en strafboeten). 2. De politiezones moesten elk jaar twee schijven ontvangen (het ge´ndexeerd bedrag 2007 en het resterende bedrag). Ze worden jaarlijks via ministerieel besluit over het eerste bedrag ge´nformeerd. De resterende bedragen werden, tot en met vorig jaar, nooit meegedeeld bij gebrek aan reglementaire bepaling (koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de verdeling van dat resterende bedrag). Bij het opnemen van mijn ambt heb ik dit dossier voorgesteld op de Ministerraad. Dat besluit, van 30 december 2014, werd net bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2015 en het resterende bedrag 2009 werd meegedeeld en uitbetaald aan de politiezones. 3. Bij mijn weten heeft enkel de politiezone Beringen - Ham - Tessenderlo de verdeling van het ge´ndexeerd bedrag 2007 betwist. Ze meent dat de Federale Politie meer ontvangt dan dat ze moest ontvangen. De zaak is momenteel hangende voor het hof van beroep te Brussel. 4. a) Cfr. 2. b) De andere resterende bedragen zullen jaarlijks een voor een worden uitbetaald. Concreet, het resterende bedrag van 2010 zal dit jaar worden uitbetaald, het resterende bedrag 2011 volgend jaar, enzovoort.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenGELDBOETE | POLITIE | OPENBARE VEILIGHEID | VERKEERSVEILIGHEID | OVERTREDING VAN HET VERKEERSREGLEMENT