...

Bulletin nr : B009 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0097 - Zittingsperiode : 54


Auteur Philippe Goffin, MR
Departement Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen
Sub-departement Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Titel Staking van de cipiers. - Bewaking van de gevangenissen.
Datum indiening11/12/2014
Taal F
Publicatie vraag     B009
Publicatiedatum 26/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum20/01/2015

 
Vraag

Wanneer de cipiers gebruikmaken van hun stakingsrecht is het de politie, meer bepaald de lokale politie, die de veiligheid in de gevangenissen moet verzekeren. De stakingen van de cipiers kunnen dus ingrijpende gevolgen hebben voor de werking van de politiezones. 1. Hoeveel dagen staakten de cipiers in 2013? 2. Hoeveel politieambtenaren werden er in totaal ingezet om de veiligheid in de gevangenissen te verzekeren? 3. Hoeveel uren werden er in totaal door de politie gepresteerd ter vervanging van de cipiers?  4. Welke kosten bracht dat mee voor de lokale politiezones en voor de federale politie?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. In 2013 werden er 104 stakingsdagen geteld. 2. In 2013 werden 322 federale en 1492 lokale politiemensen (in het kader van het mechanisme van gehypothekeerde capaciteit) ingezet om de veiligheid te waarborgen in de penitentiaire inrichtingen. Wij beschikken niet over gegevens over hoeveel er werden ingezet vanuit de lokale politiezones zelf. 3. De opgestelde berekeningsovereenkomst bestaat erin een gemiddelde van 10 uren van dienst per persoon te verrekenen. In 2013 werd dus een totaal van 18.140 arbeidsuren gepresteerd door de federale en lokale politiemensen (in het kader van het mechanisme van gehypothekeerde capaciteit) om de veiligheid in de penitentiaire inrichtingen te waarborgen. 4. De geraamde gemiddelde kostprijs voor de federale politie (322) bedraagt 117.014,8 euro. Ik beschik niet over gegevens betreffende de kostprijs voor de lokale politiezones.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOPENBARE VEILIGHEID
Eurovoc-descriptorenSTRAFGEVANGENIS | STAKING | GEVANGENISPERSONEEL | POLITIE | OPENBARE VEILIGHEID | BEVEILIGING EN BEWAKING