...

Bulletin nr : B008 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0025 - Zittingsperiode : 54


Auteur Sarah Smeyers, N-VA
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel EU-burgers. - Onredelijke belasting voor het sociale bijstandssysteem.
Datum indiening10/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B008
Publicatiedatum 19/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/01/2015

 
Vraag

U wenst deze regeerperiode er werk van te maken om het oneigenlijk gebruik en misbruik van de sociale zekerheid tegen te gaan in uw departement. Specifiek zal u prioriteit verlenen aan de dossiers van EU-burgers die hier een onredelijke belasting vormen voor het sociale bijstandsysteem, met eventuele intrekking van het verblijfsrecht. Het project werd al in juli 2011 gelanceerd en sindsdien werd er al een einde gemaakt aan meer dan 5.000 verblijven in België. 1. a) Kan u een overzicht geven van het aantal EU-burgers dat een leefloon of equivalent leefloon ontvangt voor alle centrumsteden? Graag opsplitsing per stad en nationaliteit. b) Kan u ook telkens het percentage geven van deze personen dat al langer dan zes maanden een leefloon ontvangt? 2. Van hoeveel EU-burgers werd het verblijfsrecht ingetrokken sinds 2011 met als reden dat zij of hun familieleden een onredelijke belasting vormen voor het sociale bijstandsysteem? Graag een opsplitsing per nationaliteit, jaar en centrumstad.


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Het leefloon valt onder de bevoegdheid van de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie. Voor het antwoord op uw vraag verwijs ik dan ook naar hem door. 2. Rekening houdend met de top 20 vindt u hieronder de top 20 (plus Aalst) van het aantal intrekkingsbeslissingen per jaar en per gemeente op basis van de onredelijke belasting voor het sociale bijstandssysteem die de desbetreffende vreemdeling vormt: Hieronder vindt u de top 20 van het aantal intrekkingsbeslissingen per jaar en per nationaliteit op basis van de onredelijke belasting voor het sociale bijstandssysteem die de desbetreffende vreemdeling vormt. De vermelde nationaliteiten die geen EU-nationaliteit vormen, zijn deze van de familieleden van de EU-onderdaan.

 
Eurovoc-hoofddescriptorSOCIALE ZEKERHEID
Eurovoc-descriptorenSOCIALE UITKERING | INGEZETENE VAN DE GEMEENSCHAP | TOELATING VAN VREEMDELINGEN | SOCIALE ZEKERHEID | EUROPESE UNIE