...

Bulletin nr : B008 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0023 - Zittingsperiode : 54


Auteur Peter Vanvelthoven, SP.A
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Samenstelling, organisatie en werking van de beleidscel.
Datum indiening04/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B008
Publicatiedatum 19/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/01/2015

 
Vraag

Mijn vragen hebben betrekking op de samenstelling, organisatie en werking van uw beleidscel. 1. Hoeveel mensen worden er op uw beleidscel tewerkgesteld? 2. a) Tussen welke bedragen liggen de lonen van uw medewerkers? b) Worden er bepaalde (extralegale) voordelen aan de medewerkers toegekend? c) Zo ja, welke? 3. Hoeveel van uw medewerkers komen respectievelijk uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië? 4. Hoeveel personen van elke taalrol werken er in uw beleidscel? 5. Wat is de verhouding mannen-vrouwen bij uw personeel? 6. a) Werken er in uw beleidscel personen met een handicap? b) Zo ja, hoeveel? 7. a) Uit hoeveel voertuigen bestaat het wagenpark van uw beleidscel? b) Kan u voor elk voertuig het merk, het model, het bouwjaar en de CO2-uitstoot vermelden? 8. a) Hoeveel van de gebruikte wagens zijn eigendom van uw beleidscel? b) Worden er ook wagens geleaset? 9. a) Beschikt uw beleidscel over alternatieve transportmiddelen? b) Zo ja, welke: fiets, bromfiets, ...? 10. a) Krijgen uw medewerkers een abonnement van het openbaar vervoer indien ze hier om vragen? b) Zo ja, hoeveel medewerkers maken hier gebruik van?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. In mijn beleidscel werken 29 personen. Het gaat om 25 voltijds equivalenten. 2. a) De lonen van mijn medewerkers liggen tussen de 20.301,50 euro en 123.701,57 euro (bedragen aan 100 %, niet geïndexeerd) en de kabinetstoelagen voor de gedetacheerden liggen tussen de 2.875,00 euro en de 12.819,00 euro (weddecomplement, bedragen aan 100 %, niet geïndexeerd). b) Ja. c) Abonnement openbaarvervoer, hospitalisatieverzekering. 3. - 4 medewerkers komen uit Brussel, - 24 uit Vlaanderen en - 1 uit Wallonië. Ik wil erop wijzen dat 6 van mijn medewerkers een migratieachtergrond hebben. Zo zijn er onder meer medewerkers van Turks/Koerdische, Russisch/Tsjetsjeense, Tunesische en Congolese afkomst. Met 20 % van mijn medewerkers van allochtone origine beantwoord ik ruimschoots aan elk voorstel van streefcijfers dat door de verschillende overheden in dit land gehanteerd wordt. 4. In mijn beleidscel werken er 24 Nederlandstaligen en 5 Franstaligen. Ik wil erop wijzen dat al mijn raadgevers tweetalig zijn. 5. Waarvan 20 mannelijke tegenover 9 vrouwelijke medewerkers. Ik wil er graag op wijzen dat enkele sleutelposities in mijn beleidscel, met name de functies van kabinetschef, woordvoerder en adjunct-woordvoerder, door vrouwen worden ingenomen. 6. a) en b) Gegevens niet bekend bij de administratie. 7. a) Het kabinet van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie beschikt niet over eigen voertuigen. Eén voertuig is in bruikleen van het kabinet van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Een contract voor de leasing van een nieuw voertuig in overeenstemming met de richtlijnen van de Kanselarij is in voorbereiding. b) Het voertuig in bruikleen van het kabinet van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken is een Volkswagen Golf 6 - 1,6 TDI - 105 PK - Diesel, bouwjaar 2012, CO2-uitstoot 99. 8. a) Er zijn geen wagens die eigendom zijn van de beleidscel. b) Neen, er is enkel een voertuig in bruikleen (zie antwoord 7. a). 9. a) Neen. b) Niet van toepassing. 10. a) Conform de richtlijnen van de Kanselarij van de eerste minister kunnen de directeurs en de leden van de het Secretariaat, de Beleidscel, de cel Algemeen Beleid en de cel Algemene Beleidscoördinatie indien ze daarom vragen genieten van een abonnement openbaar vervoer. b) Op heden maken hier 23 medewerkers gebruik van.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenPENDEL | MINISTER | WAGENPARK | PERSONEEL | OVERHEID