...

Bulletin nr : B008 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0094 - Zittingsperiode : 54


Auteur Peter Vanvelthoven, SP.A
Departement Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
Sub-departement Mobiliteit, Belgocontrol en NMBS
Titel Samenstelling, organisatie en werking van de beleidscel.
Datum indiening04/12/2014
Taal N
Publicatie vraag     B008
Publicatiedatum 19/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum13/01/2015

 
Vraag

Mijn vragen hebben betrekking op de samenstelling, organisatie en werking van uw beleidscel. 1. Hoeveel mensen worden er op uw beleidscel tewerkgesteld? 2. a) Tussen welke bedragen liggen de lonen van uw medewerkers? b) Worden er bepaalde (extralegale) voordelen aan de medewerkers toegekend? c) Zo ja, welke? 3. Hoeveel van uw medewerkers komen respectievelijk uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië? 4. Hoeveel personen van elke taalrol werken er in uw beleidscel? 5. Wat is de verhouding mannen-vrouwen bij uw personeel? 6. a) Werken er in uw beleidscel personen met een handicap? b) Zo ja, hoeveel? 7. a) Uit hoeveel voertuigen bestaat het wagenpark van uw beleidscel? b) Kan u voor elk voertuig het merk, het model, het bouwjaar en de CO2-uitstoot vermelden? 8. a) Hoeveel van de gebruikte wagens zijn eigendom van uw beleidscel? b) Worden er ook wagens geleaset? 9. a) Beschikt uw beleidscel over alternatieve transportmiddelen? b) Zo ja, welke: fiets, bromfiets, ...? 10. a) Krijgen uw medewerkers een abonnement van het openbaar vervoer indien ze hier om vragen? b) Zo ja, hoeveel medewerkers maken hier gebruik van?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

1. Mijn beleidscel telt momenteel 38 mensen: - 23 binnen de strategische cel; - 12 binnen het secretariaat; - 2 experts en - 1 medewerkster die door mijn voorgangster, mevrouw Catherine Fonck, voormalig staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit en voor Staatshervorming, in de hoedanigheid van onthaalpersoneel ter beschikking wordt gesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 juli 2001, naar luid waarvan voormalige regeringsleden over twee voltijdse medewerkers mogen beschikken. 2. a) De beleidscel van een regeringslid beschikt over een personeelsenveloppe ter betaling van de totale loonkost. De enveloppe wordt bepaald op grond van de jaarlijkse kost van elke medewerker, die schommelt tussen 35.000 en 120.000 euro (niet-geïndexeerd). b) Neen. c) Neen. 3.  28 uit Wallonië, 4 uit Vlaanderen en 6 uit Brussel. 4.  32 leden van het Kabinet behoren tot de Franse taalrol, 6 behoren tot de Nederlandse taalrol. 5.  23 mannen - 15 vrouwen. 6. Neen. 7. a) 6 voertuigen, waarvan 2 werden overgenomen van de beleidscel van de heer M. Wathelet; 3 van die voertuigen worden door de FOD Mobiliteit ter beschikking gesteld van de beleidscel. b) Mercedes R350 - D - 2013 - 222 (overgenomen van de beleidscel van de heer M. Wathelet); BMW X3 - D - 2013 - 147; BMW 320d - D - 2013 - 112 (overgenomen van de beleidscel van de heer M. Wathelet); Peugeot 307 break - D - 2008 - 125; Peugeot 307 Berline - D - 2009 - 120; Peugeot 307 Berline - D - 2009 - 120. 8. a) Geen. b) Voor 3 voertuigen is een leasingcontract afgesloten, de 3 overige voertuigen zijn eigendom van de FOD Mobiliteit. 9. Neen. 10. a) Ja. b) 12.

 
Eurovoc-hoofddescriptorOVERHEID
Eurovoc-descriptorenPENDEL | MINISTER | WAGENPARK | PERSONEEL | OVERHEID