...

Bulletin nr : B007 - Schriftelijke vraag en antwoord nr : 0020 - Zittingsperiode : 54


Auteur Vincent Van Quickenborne, Open Vld
Departement Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Sub-departement Asiel, Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Titel Elektronische facturatie.
Datum indiening25/11/2014
Taal N
Publicatie vraag     B007
Publicatiedatum 12/01/2015, 20142015
Status vraagAntwoorden ontvangen
Termijndatum29/12/2014

 
Vraag

De Europese Commissie wil tegen 2020 elektronische facturatie de meest gebruikte facturatiemethode in Europa maken. Sinds 2004 is er in België een wettelijk kader voorzien voor elektronische facturen. Maar het gebruik ervan werd aan heel wat voorwaarden onderworpen. In 2010 kwam er een nieuwe reglementering met een versoepeling van de regels op het vlak van authenticiteit van de herkomst en integriteit. Op Europees vlak werd er in 2010 ook een nieuwe Europese Richtlijn opgesteld om te komen tot een meer gebruiksvriendelijk systeem. Deze werden vertaald in Belgische wetgeving die sinds 1 januari 2013 van toepassing is in ons land. Dit is een goede zaak. Elektronische facturen kunnen voor bedrijven de administratieve rompslomp beperken en een heuse besparing inhouden. Ook voor e-commerce bedrijven is het een ideaal instrument. 1. Hoeveel elektronische facturen worden jaarlijks verstuurd in België sinds de invoering van het wettelijk kader tot op heden indien mogelijk, maar alleszins de jongste vijf jaar? 2. Op hoeveel raamt u de jaarlijkse besparing voor onze economie sinds de invoering van het wettelijk kader tot op heden indien mogelijk, maar alleszins de jongste vijf jaar? 3. Welke nieuwe initiatieven overweegt u te nemen om de reglementering omtrent elektronische facturen nog verder te versoepelen?


 
Status 1 réponse normale - normaal antwoord - Gepubliceerd antwoord
Publicatie antwoord     B011
Publicatiedatum 09/02/2015, 20142015
Antwoord

Om het aantal facturen in België in te schatten, alsook de gebruikte methodes en het kostenaspect, werden reeds enquêtes voor 2012 en 2013 uitgevoerd en dit in de twee landstalen (Nederlands en Frans). 1. Op basis van de antwoorden en de analyses van de eerste algemene enquête werd het aantal facturen in België ingeschat dat verstuurd wordt door private ondernemingen. Zo blijken er in België ruim 1 miljard facturen te circuleren (dit zijn facturen opgemaakt, verzonden en ontvangen in België, buitenlandse facturen werden niet meegeteld). Er worden hiervan ongeveer 478 miljoen facturen naar ondernemingen verstuurd (B2B) en ongeveer 562 miljoen naar burgers (B2C). Tot 2012 werd er geen enquête gebruikt om het gebruik van e-facturatie in te schatten. Via informatie van de serviceproviders, bleken: i. in 2011 - 1,83 % van de facturen digitaal B2B verstuurd en - 1,45 % digitaal B2C. Het aantal verstuurde elektronische facturen via e-mail werd eind 2011 geschat op: - 13,78 % (B2B) en - 11,18 % (B2C). ii. Eind 2012 werd: - 3,74 % van de B2B-facturen verstuurd via een digitaal platform en - 18,78 % via e-mail. Dit brengt het totale percentage van e-facturen op 22,52 % aan het eind van 2012. 77,5 % van de facturen werd eind 2012 dus nog op papier verzonden. Wat betreft de B2C-facturen, werd: - 2,32 % van de facturen via digitaal platform verstuurd en - 16,18 % via e-mail. 18,50 % van de facturen naar burgers werd dus eind 2012 elektronisch verstuurd. 81,50 % van de facturen werd nog op papier verzonden. iii. Eind 2013 werd: - 6,02 % van de B2B-facturen verzonden via een digitaal platform en - 27,42 % via e-mail. Dit betekende een stijging van digitaal verstuurde facturen en facturen verstuurd via e-mail met respectievelijk 2,28 % en 8,64 %. Het procentueel aantal e-facturen steeg zo tot 33,44 % (+10,92 %). 66,56 % van de facturen werd nog op papier verstuurd. Wat betreft de B2C-facturen, werd: - 6,92 % (+4,6 %) verstuurd via een digitaal platform aan het eind van 2013. - 24,96 % werd verstuurd via e-mail (+8,78 %). Het totaal aantal e-facturen steeg hierdoor met 13,38 % tot 31,88 % en 68,12 % werd nog steeds op papier verstuurd naar burgers. Tabel 1: Procentueel aantal (e-)facturen verstuurd door private Belgische ondernemingen (2011-2013) 2. Om de besparing van e-facturatie te kunnen berekenen, hebben we eerst de totale hypothetische kost berekend indien alle facturatie op papier zou verlopen en indien alle facturatie volledig digitaal zou verlopen. De hypothetische kost voor bedrijven en burgers indien alle facturatie op papier zou verlopen (100 % papieren facturatie) wordt geschat op 5,02 miljard euro. De totale hypothetische kost van 100 % elektronische facturatie, indien alle burgers en ondernemingen dus volledig digitaal zouden werken, wordt geschat op 1,66 miljard euro. Er is dus een totale potentiële (hypothetische) kostenbesparing van 3,36 miljard euro mogelijk indien alle facturen digitaal verstuurd zouden worden en alle processen 100 % optimaal zouden verlopen. Een deel van deze besparing is door het huidige gebruik van e-facturatie dus al gerealiseerd: 0,62 miljard (euro) eind 2013. Tabel 2: Totale kosten papieren en elektronische facturatie Door de verkregen verhoudingen van de enquêtes toe te passen (methodes van opstellen, verzenden en verwerken), is het dus mogelijk om de reeds verwezenlijkte besparingen te berekenen. Eind 2012 bespaarde elektronische facturatie reeds 344 miljoen euro op jaarbasis. - 103,5 euro hiervan was toe te schrijven aan het gebruik van e-facturatie via een digitaal platform en - 240,7 miljoen euro (was toe te schrijven) aan e-facturen verzonden via e-mail. Het stijgend gebruik in 2013 zorgde voor een extra lastendaling van 271 miljoen euro, waarvan: - 133,0 miljoen euro door digitale facturen en - 137,7 miljoen euro door facturen via e-mail. Dit brengt de jaarlijkse besparing eind 2013 op 615 miljoen euro (236,5 miljoen euro digitaal en 378,4 miljoen euro via e-mail). 3. De huidige regelgeving is volledig in lijn met de Europese richtlijnen in dit verband en biedt reeds heel wat mogelijkheden. In het regeerakkoord is wel voorzien om richtlijnen uit te vaardigen inzake het ontvangen van e-facturen door de overheid. Zo zullen alle federale overheidsdiensten tegen het jaar 2016 in staat moeten zijn elektronische facturen te ontvangen. Het regeerakkoord stelt dat e-facturatie op het einde van de legislatuur de regel moet zijn voor de federale overheidsdiensten. Daarnaast zullen, in nauwe samenwerking met alle partners binnen het Belgisch e-invoicingplatform en in het bijzonder de deelstaten, de inspanningen verder worden gezet ter promotie en bevordering van het elektronisch factureren in ons land.

 
Eurovoc-hoofddescriptorECONOMISCH BELEID
Eurovoc-descriptorenFACTURERING | ECONOMISCH BELEID | EG-RICHTLIJN | ELEKTRONISCH DOCUMENT